Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|Bezpłatna pomoc prawna - w każdy czwartek od 13 - 17 w GOK-u ul. Główna 35 w Gostycynie

Pracownicy

 

ireneusz_kucharski__wojtjpg [691x389] 


Wójt Gminy
Ireneusz Kucharski
tel. 52 3367310


 

 dorota_gromowska_sekretarz_gminy.jpg [599x610]

Sekretarz Gminy
Dorota Gromowska
tel. 52 3367322


 

anna_jagla_skarbnik_gminy.jpg
Skarbnik Gminy
Anna Jagła
tel. 52 3367324
e-mail: skarbnik@gostycyn.pl


sekretariatjpg [515x386] 

Edyta Panasewicz

Sekretariat Wójta Gminy

tel. 52 33 67 310 e-mail: gostycyn@las.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

ewa_myk.jpg
Ewa Myk
stanowisko do spraw księgowości
tel. 52 3367324 e-mail: e.myk@gostycyn.pl


 

dorota_szrajber.jpg
Dorota Szrajber
stanowisko do spraw księgowości podatkowej, sporządzania list płac i odprowadzania składek ZUS
tel. 52 3367314


 


Maria Ciechorska
stanowisko do spraw wymiaru podatku
tel. 52 3367314 e-mail: g.siewert@gostycyn.pl


 


hanna_jakusz_gostomska.jpg
Hanna Kufel
USC oraz stanowisko ds. obywatelskich
tel. 52 3367320 e-mail: usc@gostycyn.pl


 

danuta_jaworjpg [300x425]
Danuta Jawor
stanowisko do spraw ewidencjonowania działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony zabytków, obrony cywilnej oraz tajnej kancelarii
tel. 52 3367319 e-mail: d.jawor@gostycyn.pl


 

 

iwonas.jpg [427x320]
Iwona Śpica
stanowisko do spraw promocji gminy
tel. 52 3367318 e-mail: promocja@gostycyn.pl


 

maria_okonek.jpg
Maria Okonek
stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy
tel. 52 3367321 e-mail: radagminy@gostycyn.pl


agnieszka_zydowiczjpg [300x225]

Agnieszka Żydowicz

stanowisko USC, ewidencja ludności  

tel. 52 33 67 320 e-mail: usc@gostycyn.pl


 

krzysztof_buujny.jpg
Krzysztof Bujny
stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
tel. 52 33 67 319 e-mail: bujny@las.pl


 

roma_giersz.jpg
Roma Giersz
stanowisko ds. planowania przestrzennego, podziału nieruchomości, nazewnictwa ulic,
numeracji porządkowej nieruchomości, ewidencji gruntów
tel. 52 3367317 e-mail: r.giersz@gostycyn.pl


 

pawel_patoleta.jpg
Paweł Patoleta
stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości, bezpieczeństwa publicznego,
pozwoleń na wycinkę drzew, turystyki,  prac geologicznych
tel. 52 3367313 e-mail: p.patoleta@gostycyn.pl


 

hanna_stolzenburg.jpg
Hanna Stolzenburg
stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej,
tel. 52 3367317 e-mail: h.stolzenburg@gostycyn.pl


 

basia.jpg [640x661]
Barbara Patoleta

stanowisko ds. gospodarki odpadami

tel. 52 3367313


 

 

magda.jpg [600x592]

Magdalena Przybysz
stanowiska ds. obsługi interesanta
tel. 52 3367310


 

 
 
 
 
 
Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-web.pl