Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|Bezpłatna pomoc prawna - w każdy czwartek od 13 - 17 w GOK-u ul. Główna 35 w Gostycynie

Przedszkole

1.jpg [619x200]

 

Publiczne Przedszkole w Gostycynie mieści się w centrum wsi przy rozwidleniu dróg na Sępólno, Bydgoszcz i Tucholę. Od 1995 roku jest jedyną Publiczną Placówką Przedszkolną na terenie gminy. Placówka mieści się w starym pochodzącym z 1880 roku budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła, otoczona drzewami i  żywopłotem oddzielającym od ruchliwej ulicy.

2.jpg [406x326]

Organem prowadzącym przedszkole jest Wójt Gminy Gostycyn, a obsługę finansową prowadzi Gminny Zespół Oświatowy.
Obecnie posiadamy 5 sal ( jedna do zajęć logopedycznych i indywidualnych). W ostatnich latach  w przedszkolu dokonano wielu modernizacji i remontów mających na celu ulepszanie bazy placówki.

Przedszkole w Gostycynie czynne jest od godz. 7.00 do 15.30.

W trakcie pobytu dzieci mogą korzystać z trzech posiłków:

 • Śniadania o godz. 8.30
 • Obiadu o godz. 11.30
 • Podwieczorku o godz. 13.45

sale zajęć:

3a.jpg [300x168] 3b.jpg [300x168] 3c.jpg [300x168] 3d.jpg [300x168]

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2014 r. wysokość opłaty  za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym  5 godzin wynosi 1 zł.

W naszej placówce zatrudnionych jest obecnie dziewięć wykwalifikowanych nauczycielek, posiadających wymagane kwalifikacje do pracy w przedszkolu, stale poszukujących nowych metod i form pracy z dziećmi uczestnicząc w kursach i warsztatach, jak również w ramach funkcjonującego w placówce WDN-u.

Celem ukierunkowanej działalności wychowawczej naszego przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Poza zajęciami organizowanymi w poszczególnych grupach wiekowych dzieci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych i rozwijania swoich zainteresowań.

I tak proponujemy: j.angielski  i logopedię.

                                                                                      łazienki:

4b.jpg [300x534] 4a.jpg [300x168] 4c.jpg [300x168]

 

Nasze  Przedszkole posiada własną koncepcję pracy :

 CELE OGÓLNE:

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci..
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Dzieci są aktywne.
 5. Respektowane są normy społeczne.
 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 7. Nauczyciele współpracują w realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 9. Rodzice są partnerami przedszkola.

METODY PRACY

 • metoda prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
 • opowieść ruchowa
 • gimnastyka ekspresyjna
 • pedagogika zabawy
 • gimnastyka mózgu
 • Metoda Dobrego Startu
 • odimienna metoda nauki czytania
 • relaksacja
 • bajkoterapia
 • zabawy paluszkowe

Nauczyciele realizować będą w grupach  programy ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Mamo tato  wolę wodę”, ,,Program Antynikotynowy Czyste  Powietrze wokół nas””, ,,Kubusiowi przyjaciele natury”, ,,Akademia Aguafresh” oraz programy ekologiczny, regionalny, adaptacyjny, wychowawczy.

FORMY PRACY

 • praca indywidualna
 • praca w małych zespołach
 • praca z całą grupą
 • ,, otwarte drzwi”
 • zabawy

szatnia:

5a.jpg [300x534] 5b.jpg [300x168]

 

korytarz:

 6a.jpg [300x168]  6b.jpg [300x534]

 

Wypracowaliśmy jasno określony i znany rodzicom system wychowawczy wywodzący się z orientacji podmiotowej znany dzieciom pod nazwą : „Kodeks Przedszkolaka”.

Na gazetce dla rodziców przypominamy na co dzień o prawach naszych wychowanków.

 Kącik dla rodziców

 7a.jpg [300x534]

7b.jpg [300x534] 

Nasze przedszkole włączyło się w szeroko propagowane działania na rzecz ochrony środowiska, które coraz częściej staje w obliczu zagrożenia. Wspólnie z władzami gminy, placówkami oświatowymi, środowiskiem lokalnym oraz rodzicami naszych przedszkolaków dbamy o edukację ekologiczną zgodnie z obowiązującym sumieniem ekologicznym realizując program ekologiczny. Natomiast realizowany program adaptacyjny Pierwsze kroki przedszkolaków” pozwala naszym wychowankom dobrze  zaaklimatyzować się w  przedszkolu. Program wychowawczy naszego przedszkola  integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory.

Do najważniejszych zrealizowanych osiągnięć przedszkola należą:

1. Współpraca ze  środowiskiem:

 • Z rodzicami: zebrania ogólne, zebrania grupowe, kontakty indywidualne, zajęcia otwarte dla rodziców, warsztaty, udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, np. świąteczne spotkania z Rodzicami i Dziadkami, bal karnawałowy, zakończenie roku szkolnego, imprezy charakterystyczne dla danej pory roku ,udział w spacerach i wycieczkach, festynach rodzinnych, warsztatach dla rodziców i dzieci , przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców, kiermasze świąteczne, kiermasze ciast, udział w imprezach i konkursach, prezentacje umiejętności kulinarnych na spotkaniach pod nazwą”Kuchcikowo”, prezentacje zawodów , pasji, zainteresowań rodziców na zajęciach pod nazwą „Zawody naszych rodziców”, włączenie się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, organizacja imprez dochodowych – wieczorek dla rodziców (pozyskiwanie środków pozabudżetowych). Pomoc rodziców w pozyskiwaniu darów ogrodu i sadu, naprawa zabawek.
 • Ze środowiskiem lokalnym:
  • Biblioteka Publiczna – udział w kiermaszach książek, wizyty w bibliotece
  • Klub Seniora „Wrzos” – występy dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka–spotkania przy ciastkach i kawie (w przedszkolu, w GOK-u),
  • Szkoła Podstawowa w Gostycynie – zapraszanie klas I-III do przedszkola na przedstawienia Rodziców wykonaniu dzieci i rodziców naszych przedszkolaków, wspólne zabawy, udział przedszkolaków w  przedstawieniach szkolnych, zwiedzanie szkoły przed rozpoczęciem nauki w klasie I, wizyty „Palmy Wielkanocne ” z przedszkola w klasach I-III, zajęcia w astrobazie.
  • Gminne instytucje użyteczności publicznej – wycieczki w celu poznawczym, „Chodzenie z kogucikiem i palmami ” (Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy, Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświatowy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedsiębiorstwo „Kamionka”, Gminna Spółdzielnia SCH, Market – firmy Weyna,
  • Leśniczówka Leontynowo , obóz strażacki, pensjonat Malmi  – wycieczki o charakterze przyrodniczym, organizacja spotkań z Mikołajem, z Zającem, Wigilia dla zwierząt – dokarmianie zwierząt, topienie Marzanny, powitanie wiosny, festyny rodzinne,

 

 

2. Promowanie przedszkola na zewnątrz:

 • Informacje o działaniach przedszkola w gazetach lokalnych „Tygodnik Tucholski”, „Gazeta Pomorska – wiadomości regionalne”,
 • Udział w konkursach organizowanych przez „Tygodnik Tucholski”,
 • Organizowanie konferencji metodycznych z udziałem doradcy metodycznego dla nauczycielek przedszkola i oddziałów przedszkolnych powiatu tucholskiego,
 • Udział w konkursach organizowanych przez wielorakie instytucje.
 • Udział w akcjach ,,Mamo tato  wolę wodę”, ,,Program Antynikotynowy Czyste  Powietrze wokół nas””, ,,Kubusiowi przyjaciele natury”, ,,Akademia Aguafresh”.

3. Organizowanie następujących imprez i uroczystości:

 • Rozpoczęcie roku szkolnego,
 • Sprzątanie świata,
 • „Akcja pomóżmy kasztanowcom”,
 • Bal u Pani Jesieni,
 • Święto Pluszowego Misia,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Wigilia,
 • Przegląd Teatrzyków Bożonarodzeniowych,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Wiosenne spotkanie z zajączkiem,
 • Wiosenne przedstawienia,
 • Bal ekologiczny,
 • Dzień Dziecka,
 • Nocka w przedszkolu,
 • Pożegnanie pór roku, spotkania z różnymi ludźmi: policjantem, leśniczym, strażakiem, pielęgniarką,
 • Wycieczki wg sugestii Rodziców,
 • Pikniki rodzinne-festyn z udziałem całych rodzin, konkursy, zabawy,
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

4. Wprowadzenie zajęć dodatkowych:

 • J. angielski – dla wszystkich dzieci
 • Logopedia – dla dzieci z wadami wymowy

Dzień Dziecka, Dzień wody:

dd.jpg [300x168] dw.jpg [300x400]

Pieczenie ciasteczek:

pc.jpg [300x225]

Figlopark w Tucholi:

ft.jpg [300x225]

Festyn rodzinny w Pile:

 fp.jpg [300x225]


Przedstawienie wiosenne dzieci, Sobotnie popołudnie na sportowo, Marsz antynikotynowy:

pw.jpg [300x201] sps.jpg [300x225] ma.jpg [300x225]

Bal Przebierańców:

bp.jpg [300x201]

Mikołajki:

mik.jpg [300x225]

Przegląd Teatrzyków Bożonarodzeniowych:

 ptb.jpg [300x201]

Światowy Dzień Pluszowego Misia:

sdpm.jpg [300x225]

Główny cel, który przyświeca naszej pracy:

Nasze przedszkole jest nowatorskie

i  efektywne, aktywne w środowisku,
a przede wszystkim przyjazne dziecku.


Strona internetowa przedszkola

 

 

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-web.pl