Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|Bezpłatna pomoc prawna - w każdy czwartek od 13 - 17 w GOK-u ul. Główna 35 w Gostycynie

Aktualności

04 sierpnia 2016 07:40 | Aktualności

KONKURS NA NAZWĘ NOWEJ ULICY W GOSTYCYNIE !

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie na nazwę nowej ulicy położonej w Gostycynie na Osiedlu Sportowym. Zasady konkursu określa załączony Regulamin. Termin składania propozycji nazwy ulicy mija 31 sierpnia 2016 r., o godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

czytaj więcej »

02 sierpnia 2016 13:56 | Aktualności

Nowe stroje sportowe podopiecznych świetlicy wiejskiej w Bagienicy

Dzieci z Świetlicy w Bagienicy mogą pochwalić się pięknymi strojami które zostały ufundowane przez sponsorów i ludzi o dobrych serduszkach :-) Otrzymane komplety sportowe przeznaczone będą dla drużyny "Błyskawica Bagienica" oraz na wszelakie zajęcia sportowe. Na każdym stroju...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2016 10:11 | Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gostycyn”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 672) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »

25 lipca 2016 13:51 | Aktualności

Nowy samochód w spółce „KAMIONKA”

Spółka „Kamionka” w Gostycynie dorobiła się nowszego modelu samochodu asenizacyjnego. Firma wzięła w leasing samochód ciężarowy marki VOLVO z funkcją beczkowozu. Pojazd został przywieziony ze Świętoszówki k. Bielsko-Białej. Pojemność zbiornika wynosi 6.000...

czytaj więcej »

22 lipca 2016 08:11 | Aktualności

Trwają prace przy przebudowie ulicy Kościelnej w Pruszczu

Trwają prace związane z przebudową ul. Kościelnej w Pruszczu. Roboty budowlane wykonuje firma wybrana w przetargu nieograniczonym - Zakład Sprzętowo - Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. Całkowicie przebudowane zostaną wjazdy na posesje oraz chodnik, które będą wykonane z kostki...

czytaj więcej »

19 lipca 2016 07:23 | Aktualności

Udział w Święcie Policji

W piątek tj. 15.07.2016 przedstawiciele naszej Gminy: Pan Ryszard Sucharski - Przewodniczący Rady Gminy i Pani Dorota Gromowska - Sekretarz Gminy (reprezentująca w tym dniu Wójta Gminy - Pana Ireneusza Kucharskiego) złożyli życzenia z okazji Święta Policji pracownikom Policji, Policjantkom,...

czytaj więcej »

18 lipca 2016 12:35 | Aktualności

Diamentowe Gody

W dniu 15 lipca 2016r. Sekretarz Gminy Dorota Gromowska wraz z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszką Żydowicz odwiedziły Państwo Adelę i Wiesława Majer, którzy obchodzili 60-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jubilaci w obecności urzędników wspomnieli wspólnie...

czytaj więcej »

18 lipca 2016 07:27 | Aktualności

„Piknik rodzinny” w Małej Kloni - relacja

9 lipca 2016r. na placu rekreacyjno-sportowym w Małej Kloni odbył się festyn pn. „Piknik rodzinny”, zorganizowany przez Sołtysa, Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, Świetlicę Wiejską oraz Radną Gminy Gostycyn Krystynę Domek. Całość rozpoczęła...

czytaj więcej »

11 lipca 2016 09:38 | Aktualności

Gmina Gostycyn na V Historycznym Pochodzie Borowiaków

W dniu 09.07.2016r. (sobota) nasza gmina prezentowała się na V Historycznym Pochodzie Borowiaków w ramach Dni Borów Tucholskich. Przedstawiciele trzech wiosek tematycznych: kolejarskiej (Pruszcz), miodowej (W. Mędromierz) i górniczej (Piła) oraz strażaków OSP Gostycyn...

czytaj więcej »

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-web.pl