Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|Bezpłatna pomoc prawna - w każdy czwartek od 13 - 17 w GOK-u ul. Główna 35 w Gostycynie

Aktualności

20 marca 2017 05:43 | Aktualności

Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w Gminie Gostycyn

W dniu 16 marca 2017r. w gminie Gostycyn odbyła się uroczystość Złotych Godów. Wśród małżeństw świętujących rocznicę jakże pięknego 50-lecia znaleźli się Państwo Teresa i Jerzy Prokopenko, Teresa i Kazimierz Sidrów, Krystyna i Władysław Mazalon oraz Zofia i Walerian Prill.

jubilaci_wraz_z_wojtem_gminy_gostycyn_ireneuszem_kucharskim_sekretarz_gminy_dorota_gromowska_oraz_pracownikami_urzedu.jpg

Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski wraz z delegacją z urzędu ze względu na stan zdrowia Jubilata najpierw odwiedzili w domu Państwa Zofię i Waleriana Prill. Włodarz gminy w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Dodatkowo Państwo Prill otrzymali z tutejszego urzędu pamiątkowy list gratulacyjny, kwiaty oraz upominek. Następnie przy kawie małżonkowie wspominali wspólnie przeżyte lata.

Następnie odbyła się już oficjalna uroczystość wręczenia przez Wójta Gminy Gostycyn Ireneusza Kucharskiego w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali dla pozostałych Jubilatów. Ta jakże piękna uroczystość odbyła się w Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor”. Jubilaci oprócz medali otrzymali dodatkowo gratulacje, kwiaty oraz upominek. W miłej atmosferze, przy kawie i słodkościach Jubilaci wspominali dawne czasy. Z okazji tak doniosłej uroczystości wzniesiono toast symboliczną lampką szampana za dalsze zdrowie i kolejne rocznice dla małżonków.

Państwo Zofia i Walerian Prill znają się od dziecka a związek małżeński zawarli 29 grudnia 1966r. w Gostycynie. Na początku mieszkali w Pile, gdzie pracowali na gospodarstwie rolnym a następnie przeprowadzili się do Gostycyna. Jubilaci doczekali się czworo dzieci, sześcioro wnucząt oraz jednego prawnuka. Małżonkowie bardzo często wspólnie oglądają telewizję a ponadto Pani Zofia lubi śpiewać.

panstwo_zofia_i_walerian_prill.jpg

panstwo_zofia_i_walerian_prill_wraz_z_wojtem_gminy_gostycyn_ireneuszem_kucharskim_oraz_pracownikami_urzedu.jpgPaństwo Teresa i Jerzy Prokopenko mieszkają w Kamienicy. Poznali się na zabawie w Gostycynie. Ślub wzięli 24 grudnia 1966 roku. Jubilaci wspólnie wychowali syna i doczekali się wnuczki oraz wnuka. Pani Teresa przez 35 lat pracowała w Łowieckim Ośrodku Hodowlanym a jej małżonek zatrudniony był w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Tucholi, a później w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kamienicy. Jubilatka jeszcze do niedawna pasjonowała się haftem krzyżykowym. Obecnie małżonkowie lubią czytać książki.

panstwo_teresa_i_jerzy_prokopenko.jpgPaństwo Teresa i Kazimierz Sidrów mieszkają w Gostycynie. Poznali się w Kamienicy. Związek małżeński zawarli 24 grudnia 1966 roku. Jubilaci mają czworo dzieci - trzy córki i syna, siedmioro wnucząt - pięć wnuczek i dwóch wnuków oraz dwie prawnuczki. Pani Teresa pracowała w kilku miejscach, w gostycyńskiej wylęgarni, później w klubo-kawiarni w Kamienicy i przez ostatnie kilkanaście lat przed przejściem na emeryturę w miejscowym urzędzie gminy. Małżonek natomiast od 1964 roku do emerytury pracował w Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej w Gostycynie.

panstwo_teresa_i_kazimierz_sidrow.jpgPaństwo Krystyna i Władysław Mazalon mieszkają w Kamienicy. Jubilaci poznali się na zabawie w Kamienicy, kiedy pan Władysław był na wojskowej przepustce. Pobrali się 30 grudnia 1966 roku. Państwo Mazalon wychowali trzy córki. Mają sześcioro wnucząt - trzy wnuczki i trzech wnuków oraz jednego prawnuka. Jubilatka nie pracowała zawodowo, zajmowała się domem. Z kolei małżonek od 1954 roku do czasu przejścia na emeryturę pracował w na terenie Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kamienicy. Swój wolny czas spędzają na krótkich spacerkach i oglądaniu telewizji.

panstwo_krystyna_i_wladylaw_mazalon.jpg

Przeczytano: 446 razy. Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-web.pl