Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|Bezpłatna pomoc prawna - w każdy czwartek od 13 - 17 w GOK-u ul. Główna 35 w Gostycynie

Aktualności

08 lipca 2017 02:52 | Aktualności

Gmina Gostycyn promuje przedsiębiorców działających w branży turystycznej

Jednym z kluczowych dokumentów gminy kształtujący kierunki jej rozwoju, jest Strategia rozwoju gminy Gostycyn, która jasno wskazuje możliwości jej dalszego rozwoju.

Obok gałęzi rolniczej samorząd dostrzega potrzebę rozwoju i wsparcia przedsięwzięć w branży turystycznej. W tym celu w ramach dostępnych możliwości finansowych gmina stwarza możliwości rozwojowe dla swoich mieszkańców, podejmując wszelakie działania inwestycyjne.

Zupełną nowością w 2017 r. okazał się pilotażowy projekt promocyjny do którego Gmina zaprosiła przedsiębiorców branży turystycznej z terenu gminy.

Intencjom Samorządu było utworzenie swoistego informatora turystycznego skupiającego jak największą liczbę przedsiębiorców mogących świadczyć usługi turystyczne. Przy tworzeniu informatora jako pierwszoplanowe źródło informacji o podmiotach branży turystycznej posłużył wgląd do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. To dzięki przedmiotowej ewidencji w pierwszej kolejności ustalono legalność podjętych działań przy prowadzeniu działalności w wybranej branży turystycznej. Do współpracy zaproszono również podmioty, które działając na odrębnych przepisach, mogą również prowadzić działalność turystyczną.

Każdy z zaproszonych przedsiębiorców mógł określić sposób promocji swojej działalności przedkładając do Urzędu Gminy jedno wybrane przez siebie zdjęcie obrazujące zakres swojej działalności.

Zbiór wszystkich pozyskanych informacji finalnie posłużył do utworzenia pokaźnego informatora turystycznego gminy, którego utworzono na zasadzie tablic. Dodatkowo na tablicy Informatora zamieszczono szczególnie ważne dane kontaktowe do ważniejszych podmiotów działających na terenie gminy Gostycyn.

Tablice zamieszczono w miejscach szczególnie odwiedzanych przez potencjalnych turystów tj. w centrum miejscowości Gostycyn oraz na przyjeziornym parkingu nad jeziorem Środkowym w Gostycynie.

Na realizacje przedmiotowego zadania gmina pozyskała dotację.

Należy podkreślić, iż udzielenie wsparcia promocyjnego podmiotom wyszczególnionym
w informatorze było dla nich bezpłatne.

 

 witacz.jpg

Foto nr 1. Tzw. „WITACZE”- nowe obiekty zamiast standardowych tablic „GMINA GOSTYCYN” mają za zadanie już na samym wjeździe do Gminy zachęcić potencjalnych turystów do skorzystania z walorów turystycznych gminy

 tablica_1.jpg

Foto nr 2. Tablica-informator turystyczny gminy w Gostycynie na parkingu przy jeziorze Środkowym.

 tablica_3.jpg

Foto nr 3. Tablica-Informator turystyczny gminy w centrum Gostycyna

 

 

Przeczytano: 551 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-web.pl