Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

08 października 2017 19:18 | Aktualności

Trwają prace melioracyjne w gminie Gostycyn.

We wrześniu 2017r. Gminna Spółka Wodna w Gostycynie rozpoczęła roboty melioracyjne w miejscowościach Gostycyn, Bagienica i Wielki Mędromierz. 

Inwestycja polegająca na „Renowacji rowów melioracyjnych R-E, R-E-1 w miejscowości Gostycyn oraz renowacja rowu melioracyjnego R-12 w miejscowości Bagienica, gm. Gostycyn, pow. Tuchola” uzyskała dofinansowanie w wysokości 7 800,00 zł - 49,52 % dotacji ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach inwestycji planuje się renowację rowu melioracyjnego R-E i R-E-1 oraz przepustów rurowych w miejscowości Gostycyn, a także renowację rowu melioracyjnego R-12w miejscowości Bagienica.

Razem do renowacji przewidziano 2739 mb. 

Natomiast na „RENOWACJĘ ROWU R-J NA OBIEKCIE PRZYROWA”
w miejscowości Wielki Mędromierz została przyznana dotacja podmiotowa
z budżetu państwa w wysokości 3 700 zł.

Wykonawcą robót melioracyjnych jest Firma ROL-MEL Leszek Łącki z siedzibą
w Legbądzie.

Gminna Spółka Wodna planuje również w miesiącu październiku br.  rozpocząć prace melioracyjne polegające na: Renowacji rowu melioracyjnego wraz z przełożeniem rurociągu na rowie R-F-1 we wsi Gostycyn na obiekcie Gostycyn, gm. Gostycyn.

Na realizację przedmiotowego zadania związanego z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Spółka Wodna wnioskowała o dodatkowe środki z budżetu państwa. Spółka otrzymała jedynie część wnioskowanej kwoty. Kryteria, które były brane pod uwagę podczas wyboru dotacji  to: „stosunek długości rowów melioracyjnych szczegółowych w spółce wodnej do rowów melioracyjnych szczegółowych obsługiwanych przez spółki wodne w województwie a także stosunek powierzchni gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki do powierzchni gruntów zmeliorowanych będących pod nadzorem spółek w województwie”.

W związku z tym, że Gminna Spółka Wodna w Gostycynie obejmuję swoją działalnością tylko 4 miejscowości w gminie tj. Gostycyn, Bagienica, Przyrowa i Wielki Mędromierz, stosunek długości rowów melioracyjnych w spółce do długości rowów melioracyjnych w innych spółkach województwa jest zbyt mały i wpływa na niski poziom dotacji jakie otrzymuje spółka.

W związku z powyższym zachęcamy inne miejscowości z naszej gminy, by przystąpiły do Gminnej Spółki Wodnej. Dzięki temu będziemy mieli możliwość sięgania po wyższe dotacje podmiotowe z budżetu państwa.

Przypominamy, iż udrożnienie rowów melioracyjnych ma na celu odprowadzenie nadmiaru wód z użytków rolnych oraz wpływa na poprawę ich stanu technicznego. Dzięki temu przywróci się stosunki wodno-powietrzne w glebie, polepszy zdolność produkcyjną użytków rolnych oraz ułatwi pracę rolnikom, a co najważniejsze przywróci sprawność urządzeń wodnych.

Przeczytano: 469 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl