Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

25 czerwca 2018 20:35 | Aktualności

PROGRAM ZAPOBIEGANIA UPADKOM DLA SENIORÓW

W dniu 12 czerwca 2018r.  Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski podpisał umowę partnerską o przystąpieniu do programu pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, organizowanym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Program skierowany jest do mieszkańców gminy w wieku 60 lat i więcej, zadanie potrwa 3 miesiące. Uczestnicy będą mogli korzystać z bezpłatnych  badań ogólnolekarskich, testów sprawnościowych, testów psychologicznych , składu ciała czy EKG.

 

Do zadań gminy będącej partnerem programu należeć będzie:

 

- przeprowadzenie nabory trenera aktywności fizycznej (zajęcia aktywności fizycznej

   prowadzone będą 3-5 x w tygodniu przez minimum 3 miesiące)

- przeprowadzenie naboru uczestników programu do grup ćwiczeniowych (40 osób)

- pokrycie kosztów pracy trenera

- rozpropagowanie informacji o programie oraz przeprowadzenie wstępnego naboru,

- zapewnienie sali do prowadzenia ćwiczeń

- zapewnienie pomieszczenia do badań kwalifikacyjnych i kontrolnych

 

 

Koszty pozostałych działań, przedstawionych poniżej, zostaną pokryte ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 

- szkolenia trenerów,

- edukacja uczestników programu w tym: edukacja bezpośrednia, utworzenie platformy

   edukacyjnej poprzez stworzenie i administrowanie strony internetowej „Aktywny senior

   Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,

- badania kwalifikacyjne do programu i badania kontrolne (badanie ogólnolekarskie, testy

  sprawnościowe, testy psychologiczne, ocena składu masy ciała)

- promocja programu (plakaty, ulotki, banery, spoty reklamowe itp. ),

- koszty administracyjne i koszty koordynacji.

 Nadzór nad realizacją zadania sprawować będzie Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor”
w Gostycynie ul. Słoneczna 4. Szczegółowych informacji udzielać będzie pani Alicja Olszowy -Pujanek.

Przeczytano: 94 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl