Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Pracownicy

 

ireneusz_kucharski__wojtjpg [691x389] 


Wójt Gminy
Ireneusz Kucharski
tel. 52 3367310


 

 dorota_gromowska_sekretarz_gminy.jpg [599x610]

Sekretarz Gminy
Dorota Gromowska
tel. 52 3367322


 

anna_jagla_skarbnik_gminy.jpg
Skarbnik Gminy
Anna Jagła
tel. 52 3367324
e-mail: skarbnik@gostycyn.pl


sekretariatjpg [515x386] 

Edyta Panasewicz

stanowisko ds. kadr, organizacyjnych i obsługi sekretariatu

tel. 52 33 67 315 e-mail: gostycyn@las.pl

_____________________________________________________________________________________________________________


marta_swietlikjpg [300x377]

Marta Świetlik
stanowisko do spraw księgowości budżetowej
tel. 52 3367324 e-mail: e.myk@gostycyn.pl


 

dorotajpg [480x671]
Dorota Szrajber
stanowisko do spraw ds. księgowości podatkowej
tel. 52 3367314


 

maria_ciechorskajpg [2181x3028]
Maria Ciechorska
stanowisko do spraw wymiaru podatku
tel. 52 3367314 e-mail: podatki@gostycyn.pl


 


hanna_kufeljpg [300x394]
Hanna Kufel
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 52 3367320 e-mail: usc@gostycyn.pl


 

danuta_jaworjpg [300x425]
Danuta Jawor
stanowisko do spraw ewidencjonowania działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i ochrony zabytków oraz ochrony zdrowia
tel. 52 3367319 e-mail: d.jawor@gostycyn.pl


 

 

iwonas.jpg [427x320]
Iwona Śpica
ds. promocji gminy, wdrażania, rozliczania projektów i współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 52 3367318 e-mail: promocja@gostycyn.pl


 

maria_okonek.jpg
Maria Okonek
stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy, współpracy z sołtysami, pełnomocnik  ds. wyborów
tel. 52 3367321 e-mail: radagminy@gostycyn.pl


 


Janina Kołodziejska
stanowisko ds. zarządzania drogami, rolnictwa
tel. 52 33 67 316


 

roma_giersz.jpg
Roma Giersz
stanowisko ds. planowania przestrzennego, podziału nieruchomości, nazewnictwa ulic, numeracji porządkowej nieruchomości ewidencji gruntów
tel. 52 3367317 e-mail: r.giersz@gostycyn.pl


 

pawel_patoleta.jpg
Paweł Patoleta
stanowisko ds. ochrony środowiska, leśnictwa, porządku publicznego i  turystyki
tel. 52 3367313 e-mail: p.patoleta@gostycyn.pl


 

hanna_stolzenburg.jpg
Hanna Stolzenburg
stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej,
tel. 52 3367317 e-mail: h.stolzenburg@gostycyn.pl


 

basia.jpg [640x661]
Barbara Patoleta

stanowisko ds. gospodarki odpadami

tel. 52 3367313 e-mail: b.patoleta@gostycyn.pl


 

 

magda.jpg [600x592]

Magdalena Renk
stanowisko ds. obsługi biura interesanta
tel. 52 3367310


 

 

 Iwona Giłka
stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
tel. 52 3367312


 

 

lukasz_jutrowskijpg [300x397] 

Łukasz Jutrowski
stanowisko ds. obsługi informatycznej, koordynowania i obsługi działań związanych z rozwojem gminy
tel. 52 3367312


 

 
 
 
 
 
Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl