Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Przedszkole

Dzień niepodległości [300x225] 

W „Niezapominajce” jest jak w bajce!

 

            „Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

                                                                                                                       Robert Fulghum

           

            Mając to na uwadze władze gminy Gostycyn poczyniły starania o budowę nowego przedszkola. I tak oto 1 września 2019 r.  mury nowej placówki zatętniły życiem. Na stałe zagościły w nich „Mróweczki”, „Biedronki”, „Jeżyki”, „Motylki”, „Żabki” i „Pszczółki”,  w sumie 140 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole otrzymało też nową nazwę „Niezapominajka”. Placówka wyposażona jest w 6 kolorowych, przestronnych sal dydaktycznych z toaletami, salę gimnastyczną, salę integracji sensorycznej, pokój pielęgniarki, logopedy oraz psychologa. W szatni każde dziecko posiada swoją zamykaną szafkę na ubrania. Wnętrza ocieplają uśmiechnięte postaci dzieci na ścianie z nowoczesnym oświetleniem, w formie kolorowych baloników. Ale, nie tylko ten nowoczesny wystrój tworzy przyjazny klimat. W codziennej pracy całego personelu troszczymy się i dbamy o nasze pociechy jak najlepiej potrafimy, tworząc przy tym dla nich bezpieczne warunki rozwoju. Wspieramy na każdym, nawet najmniejszym kroku. Zapewniamy naszym podopiecznym, stabilność i bezpieczeństwo przy eksplorowaniu świata. Uczymy nasze Maluszki, jak być odkrywcą otaczającej rzeczywistości, koncentrując uwagę na szacunku oraz trzymając przy tym najwyższy poziom edukacji. Mamy nadzieję, że Przedszkole „Niezapominajka” w Gostycynie już na zawsze wpisze się w krajobraz naszej Małej Ojczyzny.

                                                                                                           Ewa Czerwińska

                                                                                                               dyrektor

 

Kilka podstawowych informacji  o inwestycji

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi  1610,00 m2, a powierzchnia użytkowa 1431,21 m2. Przedszkole posiada 6 oddziałów przedszkolnych składających się z sal przedszkolnych, pełnego węzła sanitarnego i pomieszczeń magazynu podręcznego. Łącznie przyjmie ponad 140 dzieci. Obiekt jest również dostosowany do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Posiada 2 sale żłobkowe składające się z pomieszczeń do zajęć, leżakowania, pełnego węzła sanitarnego, pomieszczenia magazynu podręcznego i pomocniczego. Dodatkowo w budynku przedszkola będą także pomieszczenia służące do obsługi obiektu tj. pomieszczenia biurowe, szatnie odzieży wierzchniej dla dzieci, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia gospodarcze oraz rozdzielnia posiłków. Posiłki dostarczane będą w całości z kuchni zlokalizowanej w budynku szkoły podstawowej znajdującej się obok nowego przedszkola. Budynek jest ogrzewany z istniejącej kotłowni przy pomocy nowego przyłącza cieplnego. Obiekt jest nowoczesny i innowacyjny. To budynek pasywny,  który został wyposażony w różne technologie mające na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 23 kW, która stanowi źródło energii elektrycznej wykorzystywanej na własne potrzeby budynku. W obrębie budynku został utworzony ogrodzony, nowoczesny plac zabaw.  Przy przedszkolu powstał także nowy parking dla rodziców, a teren przed budynkiem utwardzony został kostką betonową.

Źródła finansowania

Dzięki pomocy finansowej rządu  pierwszym etapem inwestycji w roku 2017  był zakup materiałów budowlanych na kwotę 792 293,80 zł. Dnia 6 kwietnia 2018r. otrzymaliśmy kolejną promesę finansową na budowę przedszkola od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Natomiast 19 kwietnia 2018r. została podpisana umowa z wykonawcą robót, firmą Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Drewczyński z Brzeźna na kwotę 5.078.200,00 zł. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Całkowity koszt budowy przedszkola wyniósł 5 950 493,80 brutto, z tego  80 % to środki z budżetu państwa.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe działania

Warto dodać, iż we wrześniu 2019r. gmina aplikowała o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne pn. „Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Gostycyn” na kwotę 500 000 zł. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. W ramach wniosku planowany jest m.in. zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek do oddziałów oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Dzień przedszkolaka [300x225]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W „Niezapominajce” jest jak w bajce! - Przedszkole Gminne w Gostycynie, październik 2019 r.

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl