Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Gimnazjum w Gostycynie

Na terenie Gminy działa jedno gimnazjum - w Gostycynie, działające od 2004 r. wraz z Szkołą Podstawową, jako Zespół Szkół w Gostycynie. Nauka odbywa się w nowo wybudowanym obiekcie, dzięki czemu uczniowie mają bardzo dobre warunki do nauki. Dzięki programowi "Internet w każdym gimnazjum" szkoła ma dobrze wyposażoną pracownię komputerową i dostęp do sieci informatycznej. Uczniowie z pozostałych miejscowości Gminy dowożeni są autobusami szkolnymi lub PKS. Plan dowozu uczniów jest tak opracowany, aby dzieci nie musiały zbyt długo czekać na zajęcia.

Gimnazjum w Gostycynie zostało oddane do użytku w sierpniu 1999 roku. Początkowo obiekt był budowany z myślą o szkole podstawowej, bowiem uczniowie uczyli się w  trzech obiektach w systemie dwuzmianowym. Częściowe oddanie obiektu do użytku zbiegło się w czasie z reformą oświaty i wówczas Rada Gminy zadecydowała, że nowa szkoła przeznaczona będzie na gimnazjum, natomiast obiekt istniejącej szkoły po zmodernizowaniu będzie w  dalszym ciągu służył szkole podstawowej. W chwili obecnej szkoła podstawowa korzysta również z czterech sal lekcyjnych w obiekcie nowego gimnazjum, dzięki czemu dzieci uczą się w systemie jednozmianowym bez konieczności wydzierżawiania innych obiektów.

Rada Gminy Gostycyn podjęła uchwałę o nadaniu Gimnazjum w Gostycynie imienia Jana Pawła II. Dnia 4 września 2000 r. uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II zbiegło się z innymi uroczystościami w Gminie: odbyła się okolicznościowa sesja Rady Gminy z okazji 650-lecia Gostycyna oraz 10-lecia samorządu terytorialnego, natomiast po południu odbywały się, organizowane co roku 4 września, dożynki gminne połączone z  odpustem ku czci św. Rozalii oraz po raz pierwszy - dożynki powiatowe. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, władze z powiatu tucholskiego i z sąsiednich gmin, związki i organizacje rolnicze oraz bardzo licznie - mieszkańcy Gminy Gostycyn i powiatu tucholskiego.

Do Gimnazjum uczęszcza około 210 uczniów do 8 klas, w których naucza 20 nauczycieli.

Dyrektor Zespołu Szkół - Pan
Marek SassWicedyrektor -
Pani Henryka Markiewicz

im004943.jpg [400x300]

Zespół Szkół w Gostycynie
ul. Sępoleńska 12a
89-520 Gostycyn
tel. 52 3346308
e-mail: gostycyngim@op.pl

Strona gimnazjum

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl