Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl|U W A G A ! Podajemy całodobowy nr telefonu do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi, pod którym można dowiedzieć się o działaniach, które trzeba podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Całodobowy nr tel. 601 062 501|Od 1.09 do 30.11 trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w tym badaniu jest obowiązkowy. Wejdź na spisrolny.gov.pl i spisz się sam lub zadzwoń na infolinię.

Filmy

Wsparcie finansowe dla gm. Gostycyn

Gmina Gostycyn zmienia się, te zmiany są dostrzegane przez wszystkich. W czwartek (05.września 2019r.) gminę odwiedził sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Łukasz Schreiber, który wraz z Doradcą Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Panem Jerzym Kowalikiem przekazał na ręce Pana wójta Ireneusza Kucharskiego hojny dar - wsparcie finansowe na remont dróg. Skromna uroczystość odbyła się w Kamienicy.

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom.pl