Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

17 października 2018 00:02 | Aktualności

Trwa budowa nowego przedszkola w Gostycynie - aktualizacja

Obecnie w budynku jest montowana stolarka okienna. W tym roku obiekt zostanie zakończony w stanie surowym zamkniętym. Dzieci będą mogły korzystać z nowego przedszkola od 1 września 2019 roku. Przypomnijmy, że dzięki rządowej pomocy dla gminy Gostycyn, od kwietnia trwa budowa Przedszkola Publicznego...

czytaj więcej »

16 października 2018 09:51 | Aktualności

Okno Papieskie w Izbie Tradycji w Wielkim Mędromierzu

Już dzisiaj wielkie wydarzenie - 40 rocznica wyboru papieża Polaka. Z tego właśnie powodu w Izbie Tradycji Zabytków w Wielkim Mędromierzu, właściciel izby Pan Zbigniew Brzuchalski przygotował OKNO PAPIESKIE. Obraz Jana Pawła II został umieszczony w odnowionym przez Pana Zbigniewa zabytkowym...

czytaj więcej »

15 października 2018 07:26 | Aktualności

Promesa na remont ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie

20.09.2018r. Wójt Gminy Gostycyn otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w wysokości 275.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 010540C od km 0+000 do km 0+290 (ul. Dzieci Drzewa Życia) oraz przebudowa drogi gminnej 010541C od km 0+260 do km...

czytaj więcej »

14 października 2018 21:25 | Aktualności

Zakończyły się remonty dróg gminnych w Gostycynie i Wielkiej Kloni

Zakończyły się prace przy przebudowie dróg, na które gmina otrzymała wsparcie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyremontowane drogi to: 1. Droga na działce o nr ewid. 630 relacji Gostycyn – Leontynowo na odcinku ok 1 km od skrzyżowania z ulicą Pilską 2. Droga...

czytaj więcej »

14 października 2018 21:20 | Aktualności

Paczkomat IN POSTU już zamontowany

W tym tygodniu został zamontowany paczkomat InPostu. Obecnie urządzenie do przesyłania i odbierania paczek jest testowane. Paczkomat został posadowiony przy ulicy Okrężnej w Gostycynie (obok budynku Gminnego Ośrodka Kultury).

czytaj więcej »

14 października 2018 21:13 | Aktualności

Amfiteatr w Gostycynie

Urząd Marszałkowski w Toruniu po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków, w trybie wynikającym z § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej operacje typu...

czytaj więcej »

13 października 2018 08:57 | Aktualności

Stypendium Wójta Gminy Gostycyn

Dnia 11 października 2018 r. Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski uroczyście wręczył stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe. Stypendia otrzymało łącznie czternastu uczniów, z czego dziesięciu nagrodzono stypendiami naukowymi....

czytaj więcej »

10 października 2018 21:46 | Aktualności

W Kamienicy planowana jest budowa nowej świetlicy i sztucznych boisk

W dniu 27.09.2018r. Zebranie Wiejskie w m. Kamienica w porozumieniu z Wójtem Gminy podjęło uchwałę o budowie nowej świetlicy wiejskiej oraz przebudowie istniejących boisk do piłki nożnej, zmiany nawierzchni na sztuczną trawę i boiska do siatkówki na nawierzchnię poliuretanową...

czytaj więcej »

08 października 2018 20:25 | Aktualności

Spotkanie z historią - relacja

W piątek (05.10.2018r.) w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się kolejne „Spotkanie z historią” połączone z promocją książki Adama Węsierskiego pt.: "Sieć agenturalno – informacyjna powiatu tucholskiego 1945-1954". Historyk regionalista, autor wielu publikacji książkowych poświęconych...

czytaj więcej »

07 października 2018 21:45 | Aktualności

Dobiegają końca prace przy przebudowie dróg gminnych

W połowie września rozpoczęto prace przy przebudowie dróg gminnych: 1. Droga na działce o nr ewid. 630 relacji Gostycyn – Leontynowo na odcinku ok 1 km od skrzyżowania z ulicą Pilską 2. Droga nr 010508C relacji Gostycyn - Gostycyn Wybudowanie na odcinku ok 1 km od skrzyżowania z...

czytaj więcej »

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl