Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

15 sierpnia 2018 00:35 | Aktualności

BEZPŁATNE BADANIA I EDUKACJA DLA SENIORÓW Z GMINY GOSTYCYN - aktualizacja

W dniu 12 czerwca 2018r. Wójt Gminy Gostycyn Pan Ireneusz Kucharski podpisał umowę partnerską na przystąpienie do programu pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, organizowanym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. ...

czytaj więcej »

15 sierpnia 2018 00:01 | Aktualności

Odbierz kopertę życia !

Od dnia 18 czerwca osoby, które ukończyły 65 rok życia, zainteresowane posiadaniem „koperty życia”, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Gostycynie, pokój nr 13, po jej odbiór. Koperta zawiera kartę informacyjną , w której podane będą dane dotyczące...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2018 15:58 | Aktualności

Pamiętamy o poległych żołnierzach kampanii wrześniowej 1939 roku

We wrześniu 1939 roku z chwilą wybuchu II wojny światowej, żołnierze polscy toczyli zacięte walki z niemieckimi czołgami w okolicach Pruszcza. Poległo wówczas wielu Polaków. W 1947 roku odbyła się ekshumacja poległych 22 żołnierzy Wojska Polskiego i ciała ich złożono na miejscowym...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2018 17:58 | Aktualności

GMINA GOSTYCYN WYRÓŻNIONA ZA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu realizuje procedurę przyznania znaku „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”. Uczestnikami są samorządy gminne i samorządy powiatowe województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w osiąganie celów...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2018 00:02 | Aktualności

Odnowione remizy strażackie

Ubiegłoroczna nawałnica spowodowała wiele strat i zniszczeń. Nie oszczędziła też budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Gostycyn. Uszkodzone pokrycia dachowe, zniszczone elewacje- wszystko to spowodowało, że do tych obiektów przedostawała się woda i następowały...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2018 00:01 | Aktualności

Rodzinny Dom Dziecka – będzie w Gostycynie

W grudniu 2016 r. Rada Gminy Gostycyn wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Powiatu Tucholskiego nieruchomości położonej w Gostycynie, o powierzchni 0,1859 ha. Działka stanowiła własność gminy Gostycyn i podarowana została powiatowi na konkretny cel, to jest: budowę placówki...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2018 00:01 | Aktualności

ALARMUJĄCY STAN WODY W UJĘCIU W WIELKIM MĘDROMIERZU !

Niepokojący jest stan wody w studni w Wielkim Mędromierzu. Problem z wodą ma dzisiaj spora część samorządów. Przyczyn jest wiele .Ogólny deficyt wody na świecie, niski stan wód podziemnych, wieloletnia powtarzająca się susza, postęp techniczny i technologiczny . Ujęcie...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2018 00:05 | Aktualności

Będzie kolejny sprzęt dla strażaków

Na początku sierpnia gmina Gostycyn podpisała porozumienie z Oddziałem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu do RPO WK-P pn. „Nowoczesne służby ratownicze...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2018 00:01 | Aktualności

Klaster energii

W listopadzie 2017 roku samorząd gminy Gostycyn podpisał list intencyjny o woli współpracy w dziedzinie innowacyjnej. Uchwałą Nr XLII/280/2018 z dnia 05 lipca Rada Gminy Gostycyn wyraziła wolę przystąpienia do porozumienia Klastra Energii „Klaster Ziemi Powiatu Tucholskiego”. Partnerami...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2018 15:52 | Aktualności

„Wakacyjny Cambridge”

Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie zakończył pierwszy tydzień Wakacyjnego Dziecińca - zajęć z języka angielskiego organizowanych w ramach projektu „Wakacyjny Cambridge”. Cały tydzień temperatura na dworze sięgała prawie 40 stopni! Ale uwierzcie, że w Szkole Podstawowej w Gostycynie...

czytaj więcej »

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl