Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

15 sierpnia 2018 01:44 | Aktualności

EKO GRAPA ziołowo-kwiatowy piknik w Górniczej Wiosce

W dniu 18 sierpnia 2018 r. zapraszamy na EKO GRAPE ziołowo-kwiatowy piknik w Górniczej Wiosce. Program: 12.00 – 16.00 zwiedzanie z audioprzewodnikiem, spotkanie z Duchem kopalni Skarbnikiem, XIX-wieczny plac zabaw, zagroda wiejska, gofry na weglu brunatnym pieczone 12:00 – 16:00 warsztaty...

czytaj więcej »

15 sierpnia 2018 01:30 | Aktualności

Konkurs na stanowisko kierownika Ośrodka Zdrowia w Gostycynie - aktualizacja

Wójt Gminy Gostycyn ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gostycynie. Termin składania dokumentów konkursowych do 10 września 2018 r. W załączeniu ogłoszenie oraz regulamin konkursu.

czytaj więcej »

15 sierpnia 2018 00:35 | Aktualności

BEZPŁATNE BADANIA I EDUKACJA DLA SENIORÓW Z GMINY GOSTYCYN - aktualizacja

W dniu 12 czerwca 2018r. Wójt Gminy Gostycyn Pan Ireneusz Kucharski podpisał umowę partnerską na przystąpienie do programu pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, organizowanym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. ...

czytaj więcej »

15 sierpnia 2018 00:01 | Aktualności

Odbierz kopertę życia !

Od dnia 18 czerwca osoby, które ukończyły 65 rok życia, zainteresowane posiadaniem „koperty życia”, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Gostycynie, pokój nr 13, po jej odbiór. Koperta zawiera kartę informacyjną , w której podane będą dane dotyczące...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2018 15:58 | Aktualności

Pamiętamy o poległych żołnierzach kampanii wrześniowej 1939 roku

We wrześniu 1939 roku z chwilą wybuchu II wojny światowej, żołnierze polscy toczyli zacięte walki z niemieckimi czołgami w okolicach Pruszcza. Poległo wówczas wielu Polaków. W 1947 roku odbyła się ekshumacja poległych 22 żołnierzy Wojska Polskiego i ciała ich złożono na miejscowym...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2018 17:58 | Aktualności

GMINA GOSTYCYN WYRÓŻNIONA ZA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu realizuje procedurę przyznania znaku „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”. Uczestnikami są samorządy gminne i samorządy powiatowe województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w osiąganie celów...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2018 00:02 | Aktualności

Odnowione remizy strażackie

Ubiegłoroczna nawałnica spowodowała wiele strat i zniszczeń. Nie oszczędziła też budynków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Gostycyn. Uszkodzone pokrycia dachowe, zniszczone elewacje- wszystko to spowodowało, że do tych obiektów przedostawała się woda i następowały...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2018 00:01 | Aktualności

Rodzinny Dom Dziecka – będzie w Gostycynie

W grudniu 2016 r. Rada Gminy Gostycyn wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Powiatu Tucholskiego nieruchomości położonej w Gostycynie, o powierzchni 0,1859 ha. Działka stanowiła własność gminy Gostycyn i podarowana została powiatowi na konkretny cel, to jest: budowę placówki...

czytaj więcej »

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl