Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

09 lipca 2017 00:01 | Aktualności

Gostycyńskie skarpy znowu piękne

Przeszło 20 lat minęło kiedy po raz pierwszy Samorząd gminy zdecydował się na zagospodarowanie zielenią gostycyńskich skarp. Można powiedzieć, iż wówczas wprowadzone nasadzenia znacząco wyprzedzały swoje czasy, o czym wielokrotnie przekonywał się samorząd w rozmowach z mieszkańcami i turystami. Wielokrotnie też pięknie ukształtowane skarpy oraz kompozycja i bioróżnorodność zieleni stawały się znakiem rozpoznawczym miejscowości Gostycyn.

Od pierwszych nasadzeń minęło wiele czasu. Byliny, które przez ten okres rozwijały się na gostycyńskich skarpach, wymagały natychmiastowej pielęgnacji i odpowiedniej korekcji. Nie bez znaczenia był również fakt konieczności cosezonowego podejmowania działań skutkujących ich bieżącym utrzymaniem.

Trzeba zaznaczyć, iż nad pielęgnacją skarp pracowało naprawdę wielu ludzi, którzy w pocie czoła na okrągło, niemal przez cały sezon, starali się o ich bieżące, należyte utrzymanie.

Niestety, przyszedł czas, kiedy w dobie swoistego deficytu sił przerobowych, przy jednoczesnej konieczności utrzymania innych skwerów zieleni na terenie całej gminy, gostycyńskie skarpy należało kapitalnie przebudować.

W związku z powyższym już na przełomie grudnia 2016 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu w sezonie 2017 I etapu, zupełnie nowych nasadzadzeń przy jednoczesnym wykorzystaniu agrowłókniny jako środka zapobiegawczego przeciw niekontrolowanemu rozwojowi roślinności nieporządanej. Nowością na gostycyńskich skarpach jest również występowanie kamieni polnych, które ułożone w równą kompozycję znakomicie wkomponowują się w otoczenie.

Warto zaznaczyć, iż na przedmiotowe zadanie gmina wspólnie z P.U.H. „KAMIONKA” z powodzeniem jeszcze w 2016 r. złożyła wnioski o udzielenie dotacji na przedmiotowe przedsięwzięcie.

skarpa1.jpg

Foto nr 1. Nowe zagospodarowanie gostycyńskich skarp wzdłuż ulicy Bydgoskiej

zielen_2.jpg

Foto nr 2. Nowe zagospodarowanie gostycyńskich skarp wzdłuż ulicy Bydgoskiej