Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

31 października 2017 00:01 | Aktualności

Nagrody Wójta na Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela to czas na życzenia
i podziękowania pracownikom związanym z oświatą za ich pracę i za zaangażowanie na polu zawodowym. 18 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Gostycynie nauczyciele oraz pracownicy ze szkół z Gminy Gostycyn wyróżniający się szczególnymi zasługami otrzymali Nagrodę Wójta Gminy Gostycyn.

Pani Jolanta Starzyńska nauczyciel Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Gostycynie otrzymała wyróżnienie między innymi za pracę edukacyjną na polu dydaktycznym, opiekuńczo- wychowawczym oraz profilaktycznym, a także za rozwijanie pasji artystycznych, recytatorskich i teatralnych wśród uczniów.

Pani Ewa Doniecka sekretarz Szkoły Podstawowej w Pruszczu im. ks. Józefa Bruskiego otrzymała nagrodę za wieloletnie i rzetelne wykonywanie pracy z zakresu administracji, wzorowe prowadzenie dokumentacji szkoły, a także za wysoką kulturę osobistą i uśmiech dla uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły.

Zdjęcia: