Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

13 lutego 2018 14:54 | Aktualności

Kolejna Dotacja dla Klubu Dziecięcego "Bajkowa Przystań".

Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” w Gostycynie po raz kolejny zakwalifikował się do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+”. W 2018 roku  Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w kwocie 27 000 zł. Środki własne z budżetu gminy wyniosą 152 100 zł. Utrzymanie miesięczne jednego miejsca w klubiku wynosi 995 zł  i przedstawia się następująco:

- 445 zł dotacja ze środków gminy

- 400 zł opłata rodziców

- 150 zł  dotacja z programu Maluch


Celem programu jest zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „MALUCH+” poprzez zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Środki te umożliwiają również aktywizację zawodową rodziców w szczególności tych, którzy nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Klub działa od 2016 roku, obecnie zapewnia 15 miejsc opieki dla małych dzieci.

Zdjęcia: