Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

11 maja 2018 19:41 | Aktualności

Uroczystość poświęcenia samochodu strażackiego dla jednostki OSP Pruszcz

Poniedziałkowe popołudnie ( 7 maja 2018 r.) było dla Sołectwa Pruszcz szczególne. Do tak ważnego świętowania  ochotnicy strażacy i ich rodziny przygotowywali się już wcześniej. Uroczystość poświęcenia samochodu strażackiego dla jednostki OSP Pruszcz zintegrowała lokalną społeczność, jak również  osoby, które przyczyniły się do tego, by w Pruszczu jednostka wyjeżdżała do akcji sprawniej i bezpieczniej. Mieszkańcy i zaproszeni goście  najpierw zebrali się przy kościele parafialnym , a następnie uczestniczyli we Mszy Świętej. Ksiądz Proboszcz StefanCzarnecki  podczas kazania przytoczył  znaczenie  służby ochotników-strażaków oraz przypomniał znaczenie postaci patrona strażaków Świętego Floriana - męczennika chrześcijańskiego z Lauriacum,którego atrybutami były: strój rzymskiego oficera i naczynie z wodą do gaszenia ognia. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za  piękne Słowo Boże . Po nabożeństwie, przed kościołem odbyło się poświęcenie wozu strażackiego. Dalsza część uroczystości miała miejsce w świetlicy wiejskiej . Zaproszenia przyjęli Wojewoda Kujawsko -Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz,Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Jakub Wawrzyniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  w Toruniu Pan Jacek Kaczmarek,Komendant Powiatowej PSP w Tucholi  Pan Dariusz Goźliński i przedstawiciel Nadleśnictwa Zamrzenica.

Gospodarz Gminy Pan Ireneusz Kucharski - Wójt Gminy witając gości przypomniał trudne chwile związane z sierpniową nawałnicą 2017r. Podkreślił ogromne zaangażowanie  i trud strażaków biorących udział w akcji i nawiązał do wizyty ówczesnej Premier, pani Beaty Szydło. Nadmienił,że podczas spotkania z mieszkańcami najbardziej poszkodowanego obszaru gminy- Małej i Wielkiej Kloni Pani Premier podchodząc do strażaków z Pruszcza zadeklarowała pozyskanie nowego wozu strażackiego. Wójt podziękował wszystkim strażakom-ochotnikom za ich ofiarną służbę, bezinteresowną pomoc i profesjonalizm. Odrębne i zasłużone podziękowania Wójt przekazał Panu Wojewodzie. Pan Mikołaj Bogdanowicz -Wojewoda Kujawsko-Pomorski osobiście zaangażował się w pozyskanie samochodu dla jednostki finalizując obietnicę Pani Premier. Przekazał życzenia, podziękowania i omówił kwestię  dalszego dofinansowania  jednostek OSP w województwie. Pan Wojewoda zwizytował strażnicę i obiekt świetlicy. Słowa uznania dla strażaków przekazał również  Zastępca Komendanta PSP w Toruniu PanJacekKaczmarek . Pan Grzegorz Szukalski-Prezes OSP Pruszcz wraz z Panią Sołtys i Wójtem podziękowali  zaproszonym gościom i przekazali pamiątki oraz życzenia zapraszając do wspólnych rozmów i skosztowania tortu z wizerunkiem wozu strażackiego-”małej historii jednego wozu strażackiego”.