Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

15 maja 2018 20:39 | Aktualności

Uwaga przedsiębiorcy !

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie. Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG. W związku z powyższym, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o uzupełnienie brakującego numeru PESEL do dnia 19 maja 2018 r.