Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

16 maja 2018 18:24 | Aktualności

Termomodernizacja budynku Domu Dziennego Pobytu zakończona.

Zakończyła się modernizacja energetyczna budynku Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Słonecznej 4 w Gostycynie. W budynku docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną, oklejono ściany styropianem i wykonano opierzenia, rynny i instalacja odgromowa. Wizytówką domu jest nowa elewacja. Z kolei wewnątrz budynku wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz zamontowano piec CO zasilany pelletem.

Koszt wyniósł 435 232,68 zł. Na przedsięwzięcie gmina pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 381 665,35 zł.

Termomodernizacja obiektu była trzecim ostatnim etapem przebudowy budynku.

Przypomnijmy, iż wcześniej dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego  „Senior +”  z Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej, gmina Gostycyn otrzymała dofinansowanie na adaptację budynku i zakup wyposażenia.

Zdjęcia: