Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

01 czerwca 2018 11:46 | Aktualności

Ogłoszenie o ograniczeniu dostawy wody pitnej

W  związku z trwającymi od kilku dni upałami nastąpił znaczny wzrost zużycia wody z wodociągów gminnych. Tak duży rozbiór wody powoduje, że ciśnienie w wodociągu znacznie spada, a tym samym jest przyczyną braku wody u części odbiorców. Sytuacja ta spowodowana jest nadmiernym używaniem wody do podlewania ogrodów, trawników, napełniania zbiorników wodnych itp.

Dlatego też, zwracam się z apelem do mieszkańców Gminy o racjonalne gospodarowanie wodą oraz nie używanie wody z sieci wodociągowej do innych celów jak socjalno – bytowych.

Bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

 

Prezes Zarządu PUH Kamionka

/-/ Wiesława Błach