Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

01 lipca 2018 21:45 | Aktualności

Nowy sprzęt dla strażaków z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 28 czerwca 2018 roku Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski zawarł umowę z Ministrem Sprawiedliwości na realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości polegających na nabyciu dla Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym. W imieniu Ministra Sprawiedliwości umowę podpisał Mikołaj Pawlak – Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Minister udzielił wsparcia w wysokości 44 099,55 zł. Gmina zapewni wkład własny w wysokości tylko 1 % wartości wszystkich zadań tj. 445,45 zł. W ramach dofinansowania gmina zakupi między innymi przenośny zestaw oświetleniowy, osłonę zabezpieczającą poszkodowanego, detektor napięcia, pilarki do drewna oraz agregat prądotwórczy na kołach.

fundusz_sprawieliwosci_logo.jpg


Zdjęcia: