Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

17 lipca 2018 16:30 | Aktualności

Zapraszamy do kawiarenki miodowej !

Letnie warsztaty w miodowej kawiarence. Zapraszamy od 23 czerwca 2018 do 25 sierpnia 2018 w każdą sobotę.
Świece z wosku pszczelego, domki dla owadów zapylających, gra terenowa "Miodowi Detektywi", zwiedzanie izby pszczelarskiej, lekcja historii w izbie zabytków, słodki poczęstunek.

Zapraszamy do Domku Miodowego w centrum wsi.

W i e l k i  M ę d r o m i e r z 5 3 a
8 9 - 5 2 0 G o s t y c y n
s o b o t a - w g o d z . 1 4 - 1 8
w  t r a k c i e  w a r s z t a t ó w  p r o w a d z o n a b ę d z i e
z b i ó r k a  p u b l i c z n a  n r  2 0 1 7 / 2 1 5 3 / K S

UWAGA:  W DNIU 21 LIPCA 2018 KAWIARENKA MIODOWA BĘDZIE CZYNNA OD GODZ. 11.00 - 15.00

Załączniki:

Miodowa kawiarenka [4.76 MB]