Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

09 grudnia 2018 20:39 | Aktualności

Dobiegają końca prace remontowe na drogach powiatowych

Dobiegają końca roboty budowlane na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Gostycyn. Zadania udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu otrzymanym od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80 % kosztów kwalifikowalnych oraz dzięki współpracy Gminy Gostycyn z Powiatem Tucholskim. W ramach porozumienia Gmina Gostycyn przekazała Powiatowi Tucholskiemu środki na następujące inwestycje:

  1. Remont drogi powiatowej nr 1042C Kamienica – Mała Klonia od km 0+000 do km 2+643 - 119.000,00 zł z budżetu Gminy Gostycyn

  2. Budowa kolejnego etapu ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn – Piła - 60.000,00 zł z budżetu Gminy Gostycyn

  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397 - 300.000,00 zł z budżetu Gminy Gostycyn

  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa od km 0+020 do km 3+200 - 200.000,00 zł z budżetu Gminy Gostycyn

Wszystkie wymienione drogi zyskały nową nawierzchnię bitumiczną składającą się z warstwy wiążąco – profilowej oraz warstwy ścieralnej, a zjazdy utwardzono kruszywem. Ścieżka rowerowa wykonana została z kostki betonowej, a w obrębie ulicy Mędromierskiej niebawem wybudowany zostanie również chodnik.