Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

22 grudnia 2018 19:48 | Aktualności

Kolejna droga w gminie Gostycyn wyremontowana

Dzięki współpracy Gminy Gostycyn z Nadleśnictwem Zamrzenica udało się wyremontować kolejną drogę zniszczoną przez ciężki sprzęt usuwający skutki nawałnicy z sierpnia 2017r. Remont dotyczył drogi gminnej położonej na działce ew. nr 118 oraz 39/3 w obrębie ewidencyjnym Wielka Klonia. Remont został wykonany i sfinansowany przez Nadleśnictwo Zamrzenica na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem gminy Gostycyn a Nadleśniczym Nadleśnictwa Zamrzenica. Dodatkowo Nadleśnictwo będzie dokonywało bieżących napraw drogi oraz utrzymywało jej przejezdność.