Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

24 kwietnia 2019 12:10 | Aktualności

Niebo nad Astrobazami - nowy projekt dla dzieci i młodzieży

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski wraz ze Skarbnikiem Anną Jagła podpisali  z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz z gminami, w których funkcjonują  ASTROBAZY, porozumienie w sprawie realizacji projektu  „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Jest to rozwiązanie, w którym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach (zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno-geograficzne). Szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego), nauczyciele  skorzystają ze szkoleń lub studiów podyplomowych. Podpisane porozumienie określa podział zadań, które będą realizowały poszczególne gminy. Gmina Gostycyn jest odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z astrofotografii, zajęć z programowania TIK oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, utworzenie i prowadzenie koła astronomiczno- geograficznego oraz zakup pomocy TIK i wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych. Zarządzającym projektem będzie  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie, a realizować go będą jej nauczyciele i opiekunowie ASTROBAZY KOPERNIK. Na realizację gmina otrzyma 203 tys. złotych dotacji z RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2019 do 2024 roku.