Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

30 lipca 2019 00:15 | Aktualności

Pieniądze z Programu Senior + na utworzenie Klubu Seniora w Wielkim Mędromierzu

Trwają prace przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku byłej mleczarni i magazynu w Wielkim Mędromierzu  z przeznaczeniem na klub seniora. Prace polegają na remoncie dachu, elewacji, posadzek, instalacji CO wraz z montażem kotła. Zostanie wykonany również podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przebudowana zostanie instalacja elektryczna. Wszystkie roboty budowlane powinny zakończyć się do końca października 2019r. Wykonawca deklaruje, że w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych zadanie może ukończyć  się znacznie wcześniej. Wartość robót budowlanych wynosi ponad 220.000,00 zł. Gmina realizuje dalsze cele sfery społecznej wynikające ze wspierania polityki senioralnej w gminie Gostycyn. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z programu Senior +

Zdjęcia: