Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

12 sierpnia 2019 14:47 | Aktualności

Dotacja dla Gminy Gostycyn z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dnia 27 czerwca 2019 roku  Wójt Gminy Gostycyn Pan Ireneusz Kucharski, podpisał umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dotacji ze środków budżetu państwa na realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu”. Łączna wartość działania wynosi 105 000 złotych, z czego 80 000 złotych pochodzi ze środków budżetu państwa, a 25 000 złotych stanowi wkład własny Gminy Gostycyn.

Otrzymane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie oraz na zakup wyposażenia.