Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

16 września 2019 14:20 | Aktualności

Droga gminna z Gostycyna w kierunku Przyrowy oddana do użytku.

Przebudowa drogi gminnej nr 010501C relacji Wielki Mędromierz – Przyrowa – Gostycyn dobiegła końca. Koszt przebudowy wyniósł 880 131,21 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w 80 % przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Przebudową został objęty odcinek o długości ok 1200 metrów  od skrzyżowania z ulicą Sępoleńską. W obrębie skrzyżowania drogi gminnej z ulicą Sępoleńską wybudowane zostało wyniesione przejście dla pieszych oraz chodnik. Droga oraz zjazdy zyskały nową dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową. Utwardzone zostały również pobocza.

Operacja pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym: Gostycyn cz. dz. nr 23. współfinansowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 81.0000,00 złotych