Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

16 września 2019 14:20 | Aktualności

Droga gminna z Gostycyna w kierunku Przyrowy oddana do użytku.

Przebudowa drogi gminnej nr 010501C relacji Wielki Mędromierz – Przyrowa – Gostycyn dobiegła końca. Koszt przebudowy wyniósł 880 131,21 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w 80 % przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Przebudową został objęty odcinek o długości ok 1200 metrów  od skrzyżowania z ulicą Sępoleńską. W obrębie skrzyżowania drogi gminnej z ulicą Sępoleńską wybudowane zostało wyniesione przejście dla pieszych oraz chodnik. Droga oraz zjazdy zyskały nową dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową. Utwardzone zostały również pobocza.