Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

22 września 2019 00:01 | Aktualności

Obiady z nowej kuchni

Gmina Gostycyn wzięła w tym roku udział w programie „Posiłek w szkole i w domu”, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2019-2023. W związku z realizacją projektu nasza gmina otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł na realizację działań w ramach modułu 3. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 105.000,00 zł. Gmina Gostycyn zapewniła wkład własny na poziomie 25.000,00 zł.

Dotacja została przyznana Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie. W placówce tej został przeprowadzony remont kuchni oraz zakupiono nowoczesny sprzęt, który ułatwia pracę w przygotowaniu posiłków. Dodatkowo zakupiono ze środków gminy piec konwekcyjny umożliwiający szybką i precyzyjną obróbkę termiczną wielu potraw. To prawdziwy niezbędnik w naszej kuchni szkolnej, która wydaje codziennie ponad 300 obiadów, 140 śniadań i ponad 100 podwieczorków. Kuchnia obsługuje następujące placówki:

- Szkołę Podstawową w Gostycynie,

- Szkołę filialną w Wielkiej Kloni,

- Szkołę Podstawową w Pruszczu,

- Przedszkole,

- Żłobek.

Zdjęcia: