Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

17 października 2019 14:53 | Aktualności

Stypendia wójta rozdane !

W dniu 15 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Gostycyn odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Gostycyn za szczególne osiągnięcia w nauce i w konkursach sportowych uczniom, którzy uczęszczają do szkół podstawowych naszej Gminy.

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymało pięciu uczniów uczęszczających do VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie oraz jedna uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu. Wyróżnieni uczniowie za wysokie wyniki w nauce będą otrzymywać stypendium w kwocie 70,00 zł miesięcznie w okresie od września do stycznia 2020 r. Uczniowie, aby zdobyć stypendium musieli uzyskać wyniki w klasyfikacji końcoworocznej roku szkolnego 2018/2019 odpowiadające uzyskaniu świadectwa z wyróżnieniem.

Wójt Gminy Gostycyn wyróżnił również za wybitne osiągnięcia sportowe 5 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie za reprezentowanie powiatu tucholskiego w XXV Ogólnopolskim Finale „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łodzi.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów będzie mobilizacją do osiągnięcia sukcesu rówieśników.

Zdjęcia: