Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

27 października 2019 00:01 | Aktualności

Twoja ulica nie ma nazwy? Poznaj propozycję lub zaproponuj swoją. Rozpoczynają się konsultacje.

Przedstawiamy Państwu wstępną propozycję  nazw dla ulic na terenie Gminy Gostycyn, które obecnie nie mają żadnej nazwy.

Drogi są elementem naszego krajobrazu i są naszym wspólnym dobrem, codziennie z nich korzystamy, dlatego prosimy mieszkańców o wzięcie udziału w konsultacjach.

Nazwy ulic i placów pierwotnie miały charakter topograficzny, to znaczy informowały,  np. o wyglądzie nazwanego obiektu, czy funkcji miejsca w osadzie. Ta zasada może funkcjonować i dzisiaj.   Wobec powyższego przedstawiamy wstępną propozycje nazw ulic wraz  z graficznym ich przebiegiem.

Uprzejmie prosimy o przesłanie propozycji dotyczące nazw ulic na piśmie (Urząd Gminy Gostycyn, ul. Bydgoska 8, 89-520) bądź drogą e-mailową (gostycyn@las.pl), w terminie do 31.01.2020 r.

 

 


 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LOKALIZACJĘ DRÓG STANOWIACYCH ISTOTĘ NINIEJSZEJ INFORMACJI.

Numery zaznaczone na mapie mają swoje przyporzadkowane odzwierciedlenie w szczególowych załącznikach znajdujących się poniżej przedmiotowej informacji.

 

mapa_zbiorcza_ulic_.jpg

Załączniki:

1 [329.1 KB]

2 [314.97 KB]

3 [301.8 KB]

4 [315.96 KB]

5 [350.2 KB]

6 [273.05 KB]

7 [307.59 KB]

8 [295.03 KB]

9 [266.64 KB]

10 [268.69 KB]

Ogłoszenie Wójta Gminy Gostycyn [305.21 KB]