Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

30 października 2019 21:33 | Aktualności

Nowa Rada ds. Polityki Senioralnej

Marszałek Piotr Całbecki powołał nowy skład Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Szesnastoosobowe gremium będzie wspierać gospodarza regionu przez najbliższe pięć lat w realizowaniu projektów w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów.

W tej kadencji do Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej został powołany również przedstawiciel gminy Gostycyn Pan Paweł Kaźmierczak – Przewodniczący Klubu Seniora „Malwa” w Pruszczu. Ponadto w skład rady wchodzą:

Powołana w 2014 roku Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Samorząd województwa realizuje program polityki senioralnej, który obejmuje między innymi tworzenie dziennych domów pobytu, centrów usług środowiskowych, projekt teleopieki, sieć dziennej opieki domowej, system pomocy sąsiedzkiej, infolinię dla seniorów, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, bezpłatne badania profilaktyczne.

www.kujawsko-pomorskie.pl