Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

03 listopada 2019 16:49 | Aktualności

HARMONOGRAM ORLIKA W PRUSZCZU - LISTOPAD 2019

W załączeniu przedstawiamy harmonogram otwarcia Orlika przy Szkole Podstawowej w Pruszczu. Uwaga: rezerwacji boisk można dokonać bezpośrednio u animatora sportu w godzinach funkcjonowania Orlika. Należy pamiętać aby minimum dzień wcześniej poinformować o tym animatora.

Każda grupa ( minimum 10 osób ) korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za wpis do rejestru. Osoba ta zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz odpowiada za ład i porządek w rejonie przebywania danej grupy zgodnie z regulaminem obiektu.

Załączniki:

HARMONOGRAM ORLIKA - LISTOPAD 2019 [94 KB]