Gmina Gostycyn
https://gostycyn.pl

03 lipca 2018 09:27 | Aktualności

Gminne kąpielisko strzeżone w Gostycynie w ogólnopolskim serwisie kąpielowym

Uprzejmie informujemy, iż gminne kąpielisko strzeżone w Gostycynie, podobnie jak w latach poprzednich zostało ujęte w w serwisie kąpielowym prowadzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Z prowadzonej ewidencji wynika, iż utworzone przez Gminę Gostycyn kąpielisko stanowi jedno z dwóch w całym powiecie tucholskim.

Serwis kąpieliskowy to portal informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, zawierający  oznakowany na mapie Polski - wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 10b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne sezon kąpielowy jest określony przez radę gminy w uchwale - obejmuje okres między 15 czerwca a 30 września każdego roku.

Obsługa sewisu jest prosta.Po wybraniu kąpieliska na mapie Polski, wyświetla się komunikat dotyczący trwania sezonu kąpielowego dla danego kąpieliska. W przypadku już aktywnych kąpielisk, to jest takich, których sezon kąpielowy już się rozpoczął będzie możliwy odczyt pełnej wersji raportu zawierającego m.in. dane o: jakości wody, infrastrukturze kąpieliska oraz kwestiach organizacyjnych związanych z funkcjonowanie kąpielisk. W przypadku kąpieliska jeszcze nie aktywnego pojawi się informacja dotycząca rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego, a szczegółowy raport pojawi się po jego otwarciu.

KLIKNIJ NA PONIŻSZY OBRAZEK ABY ZNALEŹĆ SWOJE KĄPIELISKO

serwis_kapielowy.jpg

 

Na zakończenie pamiętajmy iż potocznie przyjęta nazwa "kąpielisko" nie musi oznaczać kąpieliska, które odpowiada ustawowo przyjętym przepisą Prawa wodnego. Przed udaniem się na wakację radzimy sprawdzić okolice w której ewidencjonuje się kąpieliska. Pamiętajmy również, iż ustawowo przyjęte kąpielisko różni się od ustawowego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Ustanowienie kąpieliska nakłada na jego organizatorze bardziej rygorystycznego podejścia m.in. do spraw badania jakości wody w akwenie (podstawowa różnica między miejscem wykorzystywanym do kąpieli a kąpieliskiem).

Zachęcamy do sukcesywnego monitorowania serwisu, a od 01.07.-31.08 zapraszamy na nasze kąpielisko.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr XXXIX/253/2018 Z DNIA 29 MARCA 2018 r. w sprawie ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2018 wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych nad jeziorem Środkowym w Gostycynie (gm. Gostycyn) oraz okreslenia sezonu kapielowego na wydzielonym obszarze, sezon kapielowy na terenie gminnej plaży został określony w następującym przedziale: 01.07-31.08 2018 r.

 

Czytaj również INFORMACJĘ O ORGANIZOWANIU KĄPIELISK.

 

Zobacz również informację o kąpielisku na oficjalnej stronie turystycznej gminy.

 


Zdjęcia: