Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

24 grudnia 2017 14:02 | Aktualności

Ogłoszenie !

 

Uprzejmie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gostycyn będzie wykonywało w dalszym ciągu Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

 

Pragnę nadmienić, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów zmieni się sposób zbierania odpadów segregowanych. Zmiana dotyczy sposobu gromadzenia odpadów w workach:

 

Ø  KOLOR NIEBIESKI – „PAPIER”- odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

 

Ø  KOLOR ZIELONY – „SZKŁO” – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

 

Ø  KOLOR ZÓŁTY – „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – odpady z metali, w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzywa sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  oraz odpady  opakowaniowe wielomateriałowe;

 

Ø  KOLOR BRĄZOWY – „BIO” – odpady ulegające biodegradacji.

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 r. zostaną dostarczone przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

 

 

Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski

 

Przeczytano: 521 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl