Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

09 listopada 2017 17:14 | Aktualności

Mamy nowego sołtysa Wielkiej Kloni

Dnia 6 listopada 2017 r. w sołectwie Wielka Klonia odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa.

Na ogólną liczbę 363 uprawnionych, obecnych na zebraniu było 33 mieszkańców wsi. Zgodnie z § 24 Statutu dla wykonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców, tj. 73 osoby. W związku z tym, że na zebraniu obecnych było 33 mieszkańców, pan Wójt wyznaczył drugi termin zebrania po 30 minutach.

Po przerwie zebranie wiejskie powołało sołecką komisję wyborczą w składzie:

  1. Krystyna Tarkowska-Wamka – Przewodniczący

  2. Aleksandra Senska – członek

  3. 3. Mirosław Wamka - członek

    Kandydata na sołtysa zgłoszono Panią Katarzynę Henszczyk.

    W wyniku tajnego głosowania zgłoszona kandydatka na sołtysa otrzymał 32 głosy.

    W wyniku głosowania sołtysem została  Pani Katarzyna Henszczyk.

Przeczytano: 922 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl