Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

09 listopada 2017 17:39 | Aktualności

Informacja - dot. pomocy po sierpniowej nawałnicy

W Urzędzie Gminy Gostycyn i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej trwają prace związane z obsługą mieszkańców, którzy ucierpieli podczas sierpniowej nawałnicy.

Zgodnie z zasadami udzielania ,ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych , pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk  żywiołowych tutejszy samorząd  przy udziale Inspektorów Nadzoru Budowlanego  oszacował  i wydał decyzje administracyjne dla poszczególnych kategorii obiektów:

 

 1. Szkody w budynkach mieszkalnych do kwoty 20 tys. zł (wydano 59 decyzji)

  -wypłacono 438.664,00 zł

  -do wypłaty pozostało 26.309,00- zł

   

 2. Szkody w budynkach  mieszkalnych  do kwoty 200 tys. zł (wydano 12 decyzji)

  -wypłacono 264.700,00 zł, wydane zostały wszystkie środki

   

 3. Szkody w budynkach gospodarczych do kwoty 20 tys. zł (wydano 88 decyzji)

  -wypłacono 787.400.00 zł

  -do wypłaty pozostało 521.517,00 zł

   

 4. Szkody  w budynkach gospodarczych do kwoty 100 tys. zł (wydano 46 decyzji)

  -wypłacono 2.094.700,00 zł

  -do wypłaty pozostało 672.300,00 zł

   

 5. Zasiłki celowe do kwoty 6 tys. zł (wydano 259 decyzji)

  -wypłacono 932.100,00zł

  -do wypłaty pozostało 481 ,-zł(obecnie brak środków na wypłatę wszystkich zasiłków)

Przeczytano: 494 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl