Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

26 listopada 2017 18:32 | Aktualności

Relacja z ćwiczeń obronnych "WISŁA - 17" w gminie Gostycyn

W dniach 23-25 października br na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach kompleksowej kontroli realizacji zadań obronnych, odbywały się ćwiczenia obronne „WISŁA-17” .  Gmina Gostycyn włączyła się w przebieg ćwiczenia, realizując epizod praktycznego przemieszczenia na Zapasowe Miejsce Pracy.

Podstawowymi celami ćwiczenia na terenie gminy Gostycyn było:

- zgrywanie systemu obronnego Gminy Gostycyn z systemem powiatowym i wojewódzkim

- zharmonizowanie        działań      ćwiczących       struktur      organizacyjnych       , w zakresie  wykonywanych   zadań obronnych,  obrony  cywilnej  i zarzadzania  kryzysowego;

- doskonalenie   płaszczyzn  współdziałania   wszystkich  jednostek  organizacyjnych   w realizacji zadań obronnych;

-  doskonalenie     nawyków    kadry  kierowniczej       w kierowaniu  podległymi  strukturami  organizacyjnymi

Podczas ćwiczenia realizowano następujące zagadnienia:

- organizację   systemu  kierowania  gminą Gostycyn podczas  podwyższania   gotowości obronnej  ;

- współdziałanie    i współpraca   organów   administracji   publicznej   z  organami   administracji wojskowej  podczas  wykonywania   zadań obronnych;

- sprawdzenie  rozwijania obsady  Akcji Kurierskiej  na szczeblu  gminy;

-    przygotowanie   i praktyczne rozwiniecie    GSK w ZMP

- praktyczne podejmowanie decyzji    w sytuacji   wystąpienia    ataku  zorganizowanych grup.

 

Ćwiczenie składało się z dwóch części:

 1. reagowania i podejmowania decyzji w związku z przychodzącymi informacjami z Stanowiska Kierowania Starosty

  Przyjęto 25 komunikatów od Stałego Dyżuru Starosty. Dotyczyły one podjęcia określonych decyzji przez Stanowiska Kierowania Wójta Gminy, zgodnie z procedurami określonymi w planie operacyjnym i kartach realizacji zadań operacyjnych. Poza tym, Stały Dyżur Wójta Gminy Gostycyn zaewidencjonował 83 informacje, które dotyczyły przekazania zadań podległym jednostkom oraz odpowiedzi na nie ( sposób realizacji przekazanych zadań przez podległe jednostki)

   

 2. praktycznego przemieszczenia GSK Wójta Gminy Gostycyn na ZMP, które odbyło się zgodnie z opracowanym planem:

   

  - poinformowanie pracowników o podjętej decyzji dotyczącej przemieszczenia

  - przygotowanie pracowników urzędu do przemieszczenia ( pakowanie niezbędnych dokumentów i sprzętu – pomoc FOC)

  - przemieszczenie w trzech turach urzędu na ZMP ( transport w kolumnie FOC, samochód urzędowy , konwój policji)

  - informowanie Stanowiska Kierowania o postępach w przemieszczaniu

  - zgłoszenie do Stałego Dyżuru Starosty podjęcia pracy Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy

  - praca na ZMP

  - rozpoznanie bieżące sytuacji i podjęcie decyzji o powrocie na GSK w DMP

  - powrót do GSK w DMP zgodnie z planem przemieszczenia

  - poinformowanie SD Starosty o powrocie i wznowieniu pracy na GSK

   

  W ramach ćwiczenia zrealizowano zakładane cele dotyczące Zgrywania    elementów   systemu   kierowania    doskonalenie     współdziałania     miedzy   jednostkami     organizacyjnymi      gminy w warunkach    zagrożenia    państwa.

   

Przeczytano: 647 razy. Wydrukuj|Do góry

Powiązane wiadomości:

Ćwiczenia obronne na medal

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl