Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

08 stycznia 2018 11:01 | Aktualności

Nie będzie podwyżki podatków w 2018 roku.

W przyszłym roku nie wzrosną stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych od podatku rolnego oraz opłaty za śmieci. Nie zmienią się również taryfy za wodę i ścieki.

Poniżej przedstawiamy aktualne stawki podatkowe na 2018 rok:

 

 

Wyszczególnienie

Stawki lokalne

2017

Stawki lokalne

2018

Grunty:

 

 

a) zw. z działalnością gospodarczą

0,79

0,79

b) pod wodami pow. stoj. lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1ha

4,54

4,54

c) pozostałe

0,30

0,30

d) ozn. symb. Bi

0,47

 

0,47

 

e/ niezab. objętych obszarem rewitalizacji

2,98

2,98

Budynki:

 

 

a) mieszkalne

0,70

0,70

b) zw. z działalnością .gosp.

15,00

15,00

c) kwalifikowane ziarno siewne 

10,59

10,59

d) świad. zdrowotne

4,61

4,61

e) pozostałe

7,62

7,62

f) budynki gosp.

4,20

4,20

 

PODATEK ROLNY

 

45,00

 

45,00

 

Przeczytano: 788 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl