Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

14 grudnia 2017 00:01 | Aktualności

Rozpoczęły się prace polegające na naprawie drogi w miejscowości Kamienica.

W grudniu rozpoczęły się prace związane z naprawą drogi gminnej w miejscowości Kamienica. Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostycynie. Zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych gminy, a jego koszt wynosi 199.556,00 zł. brutto.  

Zakres robót obejmować będzie remont drogi na odcinku 260m oraz remont chodników. Całość wykonana będzie z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Szacuje się, że roboty zostaną zakończone na początku maja 2018 r.

Przeczytano: 624 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl