Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

31 grudnia 2017 14:51 | Aktualności

Podsumowanie roku !

  

   Szanowni Państwo,

   Mija już trzeci rok mojej kadencji na stanowisku wójta gminy. Staram się wraz z moim zespołem pracowników sprawnie i harmonijnie współpracować z Radą Gminy – jako organem uchwałodawczym.

   Efektem naszej współpracy są  inwestycje: wybudowane drogi i chodniki, wybudowana sieć: wodociągowa , kanalizacyjna, Internetowa, oświetlenie placów i ulic, wyremontowane lokale komunalne, inwestycje w melioracji i usługi publiczne o charakterze społecznym: administracyjne, w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, prowadzonych w celu zapobieżenia i usuwania skutków klęsk żywiołowych, bezpieczeństwa publicznego, oświatowe i wychowawcze, sportowe, w sferze kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego i lokalnej tożsamości kulturowej, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacji rynku pracy.

    Funkcjonujący Dom Dziennego Pobytu dla seniorów, Klubik Dziecięcy, Gminny Ośrodek Kultury, w tym  „Klub Wolna Strefa” dla młodzieży - to podwaliny dobrej polityki w obszarze społecznym (w tym senioralnej).

     Rok 2017 nie był łatwy dla naszego samorządu. Po pierwsze, to  reforma oświaty  związana  z wygaszaniem gimnazjów i niedostatkami finansowymi. Po drugie, to nawałnica, która przeszła przez teren naszej gminy i spowodowała wiele problemów natury finansowej, gospodarczej i społecznej.

     Wiele rodzin straciło dach nad głową, co spowodowało, że musimy wspólnie „odbudować się na nowo”. Nie jest to łatwe, ale zapewniam wszystkich moich mieszkańców, że nie jesteście Państwo sami w tych trudnych dla  Was chwilach.

     Dzięki własnej determinacji, pomocy wielu ludzi, instytucji, samorządów, organizacji i ogromnej pomocy ze strony Naszego Rządu, który reprezentuje Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz możemy wspólnie dalej funkcjonować i odbudowywać utracone budynki.

      Ucierpiało też  wiele obiektów komunalnych; budynki straży, świetlic i mieszkań jak  i infrastruktura techniczna: drogi i chodniki. Musimy  też podjąć się budowy nowego przedszkola. Jest to finansowo  ogromne wyzwanie dla naszego samorządu - koszt rzędu  około pięciu milionów złotych. Otrzymana pierwsza promesa od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, na kwotę 700 tysięcy złotych pozwoli rozpocząć początkowe prace tej inwestycji. Mam nadzieję, że dalsze dofinansowanie z budżetu państwa również otrzymamy. Musimy mieć również świadomość, że inwestycja ta będzie realizowana przy udziale środków własnych gminy.

      Ze względu na klęskę żywiołową, trudny rok w rolnictwie, wspólnie z Radą Gminy podjęliśmy decyzję o niepodwyższaniu stawek podatkowych jak i opłat za wodę i ścieki. Musimy wspólnie mieć świadomość, że ta decyzja ma dla naszego samorządu również konsekwencje finansowe. Corocznie, do samych tylko ścieków dopłacamy z budżetu gminy prawie 500 tysięcy złotych- by utrzymać stawkę dla mieszkańców na niezmienionym poziomie. Rosną też koszty bieżące  utrzymania i funkcjonowania poszczególnych instytucji.

     Wszystko jest jednak kwestią wyboru. Jako samorząd utrzymujemy instytucje kultury (w tym świetlice wiejskie w każdym prawie sołectwie), promujemy aktywny styl życie poprzez rozwój kultury fizycznej i organizację imprez sportowych,  pomagamy organizacjom pozarządowym  i spółdzielni socjalnej. Aktywnie współdziałamy z ochotniczymi strażami pożarnymi, kołami gospodyń wiejskich, klubami seniorów i Parafiami.

     Przed nami jeszcze wiele zadań do wykonania.  W 2018 roku  czeka nas dalsza budowa i remont dróg i chodników, budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa nowych punktów świetlnych, i nowych wiat przystankowych, budowa, remont i doposażenie budynków oświatowych, obiektów komunalnych i straży, modernizacja i budowa ujęć wody. Nie możemy zapominać też o całej  sferze społecznej i czekających nas zmianach w przepisach obszaru gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Na realizację tych zamierzeń potrzeba czasu i pieniędzy. Nasz gminny budżet nie pozwala na realizację wszystkich zadań i zaspokojenie wielu potrzeb. Jest to kwestia priorytetów, które jako mieszkańcy, co roku wskazujecie chociażby  w zadaniach funduszu sołeckiego.

Dziękując wszystkim za współpracę, życzliwość i pomoc szczególnie podczas usuwania skutków nawałnicy, życzę wiele dobrego i radości w nadchodzącym 2018 roku. Niech Nowy Rok będzie spokojny, udany i byśmy mieli okazję częściej się do siebie uśmiechać !

 Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Gostycyn

Ireneusz Kucharski

 

Przeczytano: 648 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl