Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

06 stycznia 2018 08:43 | Aktualności

Większość wyrobów azbestowych po sierpniowej nawałnicy zostało zutylizowane.

W grudniu 2017 r. Gmina Gostycyn  jako jedna z nielicznych Gmin, w trybie ekspresowym zrealizowała i rozliczyła zadanie polegające na utylizacji wyrobów azbestowych z nieruchomości,  które ucierpiały w wyniku  sierpniowej nawałnicy. Łącznie  do Urzędu Gminy Gostycyn wpłynęło 121 wniosków o utylizację wyrobów zawierających azbest. Należy przy tym podkreślić, iż liczba wniosków nie zawsze przyporządkowana była łącznej ilości obiektów, które uległy zniszczeniu. Częstą praktyką było, iż na jednej nieruchomości ewidencjonowane były nawet 3 – 4 obiekty, które ucierpiały w wyniku anomalii pogodowej. Do realizacji projektu za pośrednictwem Gminy ostatecznie przystąpiło 101 beneficjentów. Zgodnie z kartą przekazania odpadów za pośrednictwem Gminy Gostycyn zutylizowano z terenu gminy ponad 19 500 m2 powierzchni  pokrytej szkodliwym wyrobem. Łącznie z terenu gminy zniknęło 393,55 Mg (t) azbestu. Wartość robót związana z utylizacją azbestu wyniosła ponad 156 000 zł.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej procedurze skutkującej usunięciem azbestu z terenu gminy, już teraz wiemy, iż Gmina Gostycyn nie przekroczyła przyznanego limitu odbioru wyrobów azbestowych i  jako jedyna  w Województwie, otrzymała możliwość wykorzystania całości środków (w terminie do końca maja 2018r.). W związku z tym jeszcze w pierwszej połowie stycznia zostanie ogłoszony nowy nabór dla mieszkańców, których nieruchomości ucierpiały w wyniku wspomnianej nawałnicy. Przypominamy, iż dofinansowanie do utylizacji wynosi 100 %.

 


 

Podsumowując cały rok 2017 warto wspomnieć, iż za pośrednictwem  Gminy, z naszego terenu zniknęło prawie 430 Mg (t) szkodliwego azbestu. Duża ilość zutylizowanego azbestu jest wynikiem dwóch projektów zrealizowanych wspólnie z Wojewódzkim Funduszrem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pierwszy projekt realizowany był w pierwszej połowie roku. Realizacja drugiego projektu utylizacji azbestu wynikała z potrzeby uporządkowania terenów po przejściu nawałnicy. 

Przeczytano: 493 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl