Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

12 stycznia 2018 14:03 | Aktualności

Gmina Gostycyn pozyskała dodatkowe środki dla mieszkańców, których nieruchomości ucierpiały w wyniku sierpniowej nawałnicy.

Jest nam niezmiernie miło poinformować mieszkańców, którzy korzystali z pomocy na utylizację wyrobów zawierających azbest, iż dzięki wspólnym staraniom, udało nam się pozyskać jako pierwszemu samorządowi w powiecie tucholskim, dodatkową pulę  pieniędzy, przewidzianą do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Dotacja do utylizacji azbestu wyniosło 300 zł za 1Mg zutylizowanego odpadu. Łącznie dotacją
w tym zakresie zostanie objętych 96 beneficjentów.

 Zgodnie z założeniami regulaminu udzielania dotacji, wsparciem zostały objęte nieruchomości, na których uporządkowanie nieruchomości z zalegającego azbestu, zostało wykonane bezpośrednio przez wnioskodawcę.

Łącznie mieszkańcom gminy zostanie wypłacona dodatkowa pula „rekompensaty” w kwocie prawie 110 000 zł.

Największa, jednorazowa dotacja przypadająca na nieruchomość osiągnęła wielkość rzędu 7 200 zł.

W związku z realizacja zadania, zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy objęci zostali projektem dotacji o obowiązkowe stawiennictwo w tut. Urzędzie w celu  dokonania formalności w tym zakresie, w tym również dokonania odbioru karty odpadu.

Zakłada się, iż pozyskane środki zostaną wypłacone mieszkańcom najpóźniej w  pierwszej połowie lutego br.

Ponadto informujemy, iż Gmina Gostycyn dzięki sprawnie przeprowadzonej procedurze skutkującej usunięciem azbestu z terenu gminy, otrzymała możliwość wykorzystania całości środków przyznanej promesy na zadanie polegające na utylizacji azbestu (w terminie do końca maja 2018r.). Kwota do wykorzystania na nowe rozdanie konkursowe to 178 000 zł. W związku z tym, jeszcze w pierwszej połowie stycznia zostanie ogłoszony nowy nabór dla mieszkańców, których nieruchomości ucierpiały w wyniku wspomnianej nawałnicy.

Szczegóły w niniejszej  sprawie można uzyskać bezpośrednio w referacie ochrony środowiska Urzędu Gminy Gostycyn lub tel. pod nr 52 33 67 313.

 


 

Zobacz również:

„Większość wyrobów azbestowych po sierpniowej nawałnicy zostało zutylizowane” <---KLIKNIJ TUTAJPrzeczytano: 566 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl