Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

22 marca 2018 21:38 | Aktualności

JUŻ PO RAZ 4 GMINA OTRZYMAŁA WSPARCIE DLA SENIORÓW ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ!

Od roku 2015 gmina Gostycyn już trzykrotnie otrzymała wsparcie z Programu Senior+ w łącznej wysokości ponad 350 tys. zł. Na bieżący rok Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznało wsparcie w kwocie 72 tys.

Zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Gostycynie” podzielono na kilka bloków tematycznych.

W ramach zajęć Bloku 1 „Pamięci przemów”  - promowanie społecznej aktywizacji i edukacji poprowadzimy zajęcia komputerowe obsługi: komputera, tabletu, sprawnego i bezpiecznego poruszania się po Internecie, które będą doskonałą szansą na wyrównanie szans edukacyjnych oraz na pokonanie lęków i barier związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii. W tym bloku założymy również klub gier planszowych. Wszystkie zajęcia jakie będą się odbywać w klubie, będą miały charakter integracyjny, czas razem spędzą tu dzieci, młodzież i seniorzy. Klub swoją działalność opierać  będzie głównie na wolontariacie. Na zakończenie zajęć odbędzie się Turniej Gier Planszowych, w którym zawodnicy będą walczyć o atrakcyjne nagrody. Zaprezentowana będzie również gra wymyślona przez uczestników projektu, nawiązująca do historii naszej gminy.

Kontynuować będziemy również zajęcia z nauki języka angielskiego, które wśród seniorów cieszyły się dużym zainteresowaniem i popularnością.

W Bloku 2 „W aktywnym ciele zdrowy duch” – promowanie zdrowego stylu życia, prawidłowe odżywianie oraz dużo ruchu. W ramach tego bloku planujemy zajęcia z zakresu aktywności ruchowej i kinezyterapii. Seniorzy, mimo swojego wieku i różnych niepełnosprawności, bardzo chętnie uczestniczą w tego rodzaju zajęciach. Poprzez warsztaty usprawniające kondycję fizyczną organizmu i całego ciała takie jak: joga, spacery nordic walking,aqua fitness, kręgle, zumba gold, gimnastyka ogólna przekonają się do konieczności aktywności ruchowej w każdym wieku, z wykorzystaniem technik relaksacyjnych. Rehabilitacja i fizykoterapia, szczególne poprzez zastosowanie pola magnetycznego, które skutecznie przyspiesza regenerację chorych tkanek, łagodzi ból i działa przeciwzapalnie. Pole magnetyczne pomoże seniorom zwalczać przykre dolegliwości związane z osteoporozą , chorobą zwyrodnieniową i nadciśnieniem tętniczym. Seniorzy często mają problem z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych, dlatego platforma sama wprawi mięsnie w ruch wibracyjny. Platforma wykonuje za pacjenta dużą część pracy, gdyż to ona wprowadza w drgania nasze mięśnie, dzięki czemu możemy dłużej wytrzymać w danej pozycji a seniorzy zwiększą samoświadomość swego ciała. Zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy będą miały na celu przekazanie wiedzy seniorom jak zachować się np. podczas omdlenia, upadku, zwichnięcia, oparzenia, jak w takiej sytuacji udzielić pomocy sobie i innym. Niezbędne jest uświadamianie seniorów na temat różnych chorób ich przyczyn i skutków dla zdrowia. W związku z tym planujemy przeprowadzenie pogadanek prozdrowotnych przez specjalistów z różnych dziedzin (psychiatria, psychologia, geriatria) oraz warsztaty kulinarne pn. „Zdrowe, czyli FIT”, w których będziemy odkrywać na nowo zdrowe, lekkie potrawy z użyciem przypraw i lekkostrawnych dodatków. W tej kwestii będziemy wspomagać się wykwalifikowanym dietetykiem, którego zadaniem będzie zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie wspomagania leczenia dietetycznego wielu chorób.

Blok 3 pn. „Pasje moje życie”  promowanie społecznej aktywizacji i edukacji kulturalnej- to szczególna forma zajęć dla ludzi z pasją. Tutaj seniorzy odkryją  lub udoskonalą swoje zainteresowania. Teatr, kabaret, śpiew to niewątpliwie ulubione zajęcia podopiecznych. Seniorzy chcą uczyć się ciągle nowych scenariuszy i tekstów piosenek. W wyniku realizacji podobnych zajęć w roku ubiegłym, seniorzy utworzyli grupę artystyczną pn. „Młodzi Duchem”. Grupa występowała już na wielu spotkaniach i imprezach kulturalnych. Istnieje również potrzeba rozwijania warsztatów rękodzielniczych. Seniorzy wskazali, że bardzo lubią prace w ogrodzie, rośliny i kwiaty. Dlatego w ramach ergoterapii, która będzie polegać na drobnych pracach w naszym przydomowym ogródku oraz warsztaty florystyczne to będzie doskonała okazja do zapoznania się z nowymi, do tej pory nie znanymi aranżacjami dekoracyjnymi oraz technikami układania bukietów i kompozycji kwiatowych. 

Beneficjenci zapoznają się również z nową techniką scrapbookingu, cieszyć się będą wywołanymi, ułożonymi w albumach zdjęciami głównie z pobytu w naszym domu, wzbogaconymi o osobiste notatki, zapiski, wspomnienia i dodatkowe ozdoby.

Jesteśmy sentymentalnymi, tradycjonalistami zatem sięgniemy również do haftu borowiackiego i w ramach warsztatów rękodzielniczych ozdabiać będziemy Kartki Wspomnienia z Borów, motywem borowiackim.

Do warsztatów zaprosimy hafciarki z Koła Gospodyń Wiejskich oraz młodzież szkolną w ramach zajęć artystycznych.

Ostatnim Blokiem 4 pn. „Podróże na emeryturze” - promowanie społecznej aktywizacji oraz edukacji kulturalnej i rekreacyjnej. Odbędzie się cykl wycieczek do różnych miejsc. Wyjazd do gdyńskiego oceanarium oraz do teatru muzycznego na spektakl. Zorganizujemy wycieczkę do Biskupina, zwiedzimy muzeum archeologiczne. Wyjedziemy do Ustki zmienimy mikroklimat, zwiedzimy pobliski ogród Hortulus. Wycieczki kształtować będą wrażenia estetyczne architektury przyrodniczej i zabytkowej. Wyjazdy zaspokoją potrzebę obcowania z kulturą, której brakuje na co dzień seniorom w naszej gminie. Seniorzy zaznają sztuki, i wysłuchają koncertów w Operze Nova, Filharmonii Pomorskiej. Udamy się na seanse do kina w Bydgoszczy oraz odwiedzimy Muzeum Mydła i Historii Brudu. Przy organizacji wycieczek pomogą nam wolontariusze. Współpraca z młodzieżą w zakresie organizacji wycieczek, przyczyni się do umacniania więzi pokoleniowych oraz szacunku młodego człowieka do osoby starszej.

Wszystkie te zajęcia, warsztaty , wyjazdy, spotkania w formie dodatkowych usług, przygotuje Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor” w Gostycynie, która to posiada duże doświadczenie w pracy z seniorami. Posiada także niezbędne zasoby kadrowe i rzeczowe do przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych zadań w harmonogramie. Ponadto spółdzielnia zatrudni specjalistów zewnętrznych takich jak: dietetyka, geriatrę, anglistę czy instruktora jogi.

Warto dodać, że realizację programu zajęć planujemy we współpracy z lokalnym partnerem – Spółdzielnią Socjalną „Borowiacki Wigor” z Gostycyna. Jest to podmiot ekonomii społecznej, który w celach statutowych oprócz reintegracji społecznej oraz aktywizacji zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich rodzin oraz środowiska lokalnego, a także działalności społecznie użytecznej w sferze działań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) między innymi:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

Siedziba Dziennego Domu Pobytu „Senior WIGOR” mieści się przy ul. Słonecznej 4
w Gostycynie. Kadra ośrodka składa się z kilku osób. Kierownikiem, a zarazem opiekunem i terapeutą zajęciowym jest pani Justyna Kożuch, wraz z drugą opiekunką Panią Angeliką Jagła, i fizjoterapeutką Panią Alicją Olszowy Pujanek, która  czuwa nad prawidłową  rehabilitacją seniorów. Wszystkie posiłki przyrządzane są przez tutejszą kuchnię, pod okiem Pani Karoliny Sontowskiej.

Przeczytano: 365 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl