Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

23 kwietnia 2018 20:42 | Aktualności

ROZPOCZYNAMY BUDOWĘ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GOSTYCYNIE!

Dzięki rządowej  pomocy gmina Gostycyn rozpoczyna II etap budowy Przedszkola Publicznego w Gostycynie. Pierwszym krokiem był zakup w 2017 r. materiałów budowlanych na kwotę 792 293,80 zł. W dniu 6 kwietnia br. wójt Ireneusz Kucharski odebrał z rąk  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego kolejną promesę finansową na prace budowlane w wysokości 4 500 000,00 zł.

 Dziś 23 kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą robót, firmą Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Drewczyński z Brzeźna na kwotę 5.078.200,00 zł. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Całkowity koszt budowy przedszkola wynosi 5 950 493,80 brutto, z tego
80 % to środki z budżetu państwa. 

Łączna powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wyniesie 1610,00 m2,
a powierzchnia użytkowa 1431,21 m2.

Budynek Przedszkola będzie posiadał 6 oddziałów przedszkolnych składających się z sal przedszkolnych, pełnego węzła sanitarnego i pomieszczeń magazynu podręcznego. Obiekt będzie również dostosowany do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dodatkowo w budynku przedszkola będą także pomieszczenia służące do obsługi obiektu tj. pomieszczenia biurowe, szatnie odzieży wierzchniej dla dzieci, pomieszczenia socjalne dla pracowników obiektu, pomieszczenia gospodarcze oraz rozdzielnia posiłków.

W związku z tym, że liczba dzieci regularnie wzrasta zaplanowano 6 oddziałów średnio po
25 dzieci na każdy oddział. Łącznie planuje się przyjąć 149 dzieci.

Posiłki dostarczane będą w całości z kuchni zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej w Gostycynie.

Budynek będzie ogrzewany z istniejącej kotłowni przy pomocy nowego przyłącza cieplnego.

Obiekt będzie nowoczesny i innowacyjny, wyposażony w różne technologie mające na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaicznao mocy 23 kW, która będzie stanowiła źródło energii elektrycznej wykorzystywanej na własne potrzeby budynku.

Ponadto w obrębie budynku zostanie utworzony nowoczesny plac zabaw. Przy Przedszkolu powstanie nowy parking dla rodziców.

Przeczytano: 634 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl