Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

11 maja 2018 00:01 | Aktualności

Dobiegają końca prace przy budowie pierwszego etapu wodociągu do miejscowości Piła

Dobiegają końca prace w ramach I etapu inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków". 

Prace dotyczące pierwszego etapu zadania prowadzi firma - Zaklad robót wiertniczych i instalacji sanitarnych Zbigniew Chamier-Cieminski ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie. Z kolei drugi etap wykonywać bedzie Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Kamionka" sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn.

Łączny koszt robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim i archeologicznym wynosi 848.266,29 zł
Dofinansowanie z UE (PROW): 526 097,08 zł.

Harmonogram realizacji prac:


Rok 2017 i 2018 - budowa sieci wodociągowej z Gostycyna do Piły (w tym zabudowania przy jeziorze Szpitalnym i Średniak)
Rok 2018 i 2019 - budowa sieci wodociągowej z Piły do Piły Nogawica, Budowa zbiornika nadziemnego retencyjnego wody uzdatnionej w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości w m. Piła oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piła.

Zakres techniczny robót:

Część I - 2017-2018

Projektuje się sieć wodociągową o łącznej długości 3912m, w tym: z rur polipropylenowych PN10 PE100 SDR17 ⌀90/5,4mm długości 3 079,00m oraz przewierty sterowane rurą PN10 PE100RC SDR17 ⌀90/5,4mm długości 833,00m.

Część II - 2018-2019

Dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Piła, gmina Gostycyn.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

-budowa sieci wodociągowej z rur PE100 o długości 2700,00m

-budowa hydrantów nadziemnych DN80 - 10szt.

-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3/dobę - 2szt.

Budowa zbiornika nadziemnego retencyjnego wody uzdatnionej w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody.

Projekt zagospodarowania działki obejmuje budowę fundamentu wraz ze zbiornikiem wody pitnej o pojemności V=50m3 oraz rurociągami technologicznymi.

Operacja „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Przeczytano: 304 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl