Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

01 lipca 2018 18:19 | Aktualności

Dotacja na drogę w Gostycynie

W dniu 27 czerwca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umów  na dofinansowanie  zadań drogowych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Porozumienia z samorządowcami  zawierał Wojewoda Kujawsko – Pomorski MikołajBogdanowicz. Wśród dróg, które zostaną zmodernizowane znalazła się droga gminna w Gostycynie. Wójt Ireneusz Kucharski podpisał dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji w wysokości 251 035,00 zł. na „Przebudowę drogi łączącej ulicę Bydgoską  z ulicą Usługową w Gostycynie wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu”. Łączny koszt inwestycji z nadzorem inwestorskim wyniesie 504 912,43 zł brutto.  Pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu gminy Gostycyn.

W dniu 23 kwietnia br. została podpisana umowa z wykonawcą robót (Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Kamionka” Sp. z o.o.), wybranym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakres robót obejmować będzie przebudowę skrzyżowania przedmiotowej drogi z drogą wojewódzką nr 237 oraz drogą gminną 010540C - Ulicą Usługową. Droga zyska nie tylko nową nawierzchnię z kostki betonowej, lecz również zostanie poszerzona do 5 metrów oraz wzdłuż drogi zostanie wykonany chodnik z kostki betonowej.  Pojawią się też utwardzone pobocza, zostaną przebudowane istniejące zjazdy i parkingi, a także wykonane zostanie oznakowanie pionowe oraz poziome (w tym znak z wyświetlaczem dynamicznej prędkości pojazdu). Dodatkowo powstanie nowy parking przy budynku Ośrodka Zdrowia.

Przebudowa umożliwi rozwój przedsiębiorczości wokół drogi oraz dogodny dojazd do firm już istniejących. Ponadto nowa ulica skróci przejazd mieszkańcom z centrum Gostycyna do osiedla domów jednorodzinnych.

Szacuje się, że roboty zostaną zakończone na początku IV kwartału 2018 r.

 

 

 

Przeczytano: 356 razy. Wydrukuj|Do góry

Powiązane wiadomości:

Kolejna budowa drogi

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl