Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

09 sierpnia 2018 00:01 | Aktualności

Rodzinny Dom Dziecka – będzie w Gostycynie

 W grudniu 2016 r. Rada Gminy Gostycyn wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Powiatu Tucholskiego nieruchomości położonej w Gostycynie, o powierzchni 0,1859 ha. Działka stanowiła własność gminy Gostycyn i podarowana została powiatowi na konkretny cel, to jest: budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej dla czternaściorga dzieci.  W 2016 r . rzeczoznawca  majątkowy  wycenił tę działkę  na kwotę 89.000,- zł. Wymieniona kwota, podarowana przez gminę stała się udziałem środków własnych we wniosku złożonym przez powiat o  dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. W czerwcu br. Powiat Tucholski rozpoczął budowę obiektu, która ma się zakończyć w połowie przyszłego roku.

Rodzinny dom dziecka jest formą pieczy zastępczej dla osieroconych lub pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci oraz młodzieży do 18 roku życia, która jest zorganizowana w naturalnych rodzinach zastępczych, przystosowanych domach rodzinnych. W Gminie Gostycyn funkcjonuje już Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor” dla osób starszych i żłobek. Obecnie w budowie  jest obiekt nowego  przedszkola. Placówki, które funkcjonują zostały powołane z troską o mieszkańców, ale też dla osób, które muszą systematycznie korzystać z zajęć rehabilitacyjnych Mamy nadzieję, że dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka będą chodziły do nowo utworzonego przedszkola i uczęszczać będą do Szkoły Podstawowej w  Gostycynie, która może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami z egzaminów końcowych w każdym roku nauki.

Cieszymy się, że na naszym terenie powstanie nowa placówka.

Przeczytano: 494 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl