Urząd Gminy Gostycyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15|Kontakt: tel. 52 3367310 fax 52 3367311 e-mail: gostycyn@las.pl

Aktualności

07 sierpnia 2018 00:01 | Aktualności

Klaster energii

W listopadzie 2017 roku  samorząd gminy Gostycyn  podpisał  list intencyjny o woli współpracy w dziedzinie innowacyjnej.

Uchwałą Nr XLII/280/2018 z dnia 05 lipca Rada Gminy Gostycyn wyraziła wolę przystąpienia

do porozumienia Klastra Energii „Klaster Ziemi Powiatu  Tucholskiego”.

Partnerami współtworzącymi Klaster Energii są Gmina Gostycyn oraz Kujawskie Stowarzyszenie Gospodarcze i West Wind Energy Polska sp. z o.o.

Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe , instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym,   niż 110 kV.

Przystąpienie do klastra daje Gminie Gostycyn  możliwość  ubieganie się o dofinansowanie ze środków funduszy krajowych i zagranicznych, między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Przynależność gminy do tego porozumienia, przy ocenie merytorycznej wniosku zapewnia dodatkowe punkty w procedurach aplikacyjnych.

Głównymi celami klastra są: przede wszystkim poprawa stanu środowiska na obszarze, polepszenie bezpieczeństwa energetycznego i rozwój elektromobilności, jak też prowadzenie edukacji ekologicznej. Dnia 31 lipca 2018 r. Wójt Gminy Gostycyn -Pan Ireneusz Kucharski-partner klastra podpisał w imieniu naszego samorządu Postanowienie o ustanowieniu klastra energii.

 

Przeczytano: 283 razy. Wydrukuj|Do góry

Gmina Gostycyn
Realizacja: IDcom-jst.pl